پاور پوینت در مورد اندیشه های راهبردی امام خمینی

تا در پی یک لقمه نانی , نانی گر در طلب گوهر کانی , کانی این نکته رمز اگر بدانی , دانی آن چیز که در جستن آنی , آنی الناس ابناء ما یحسبون جدال برسر آینده : کدام یپاور پوینت در مورد اندیشه های راهبردی امام خمینی|1754046|k-status|پاور پوینت در مورد اندیشه های راهبردی امام خمینی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاور پوینت در مورد اندیشه های راهبردی امام خمینیرا مشاهده می نمایید .

تا در پی یک لقمه نانی , نانی

گر در طلب گوهر کانی , کانی

این نکته رمز اگر بدانی , دانی

آن چیز که در جستن آنی , آنی

الناس ابناء ما یحسبون

جدال برسر آینده : کدام یک از سه مسیر؟

1- صراط مستقیم

2- مسیر ضالین

3- مسیر مغضوبین

تعداد اسلاید: 60