مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

مطلب تحقیقی از دیدگاه امام خمینی در باره ولایت فقیه مطلب کامل با توضیحات و جزییات در قابل فایل ورد مرتب شده طبق اصول مقاله نویسی در 16 صفحه آماده چاپ و قابل ویرمشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)|1803633|k-status|مشروعیت, مقبولیت, ولایت, ولایت فقیه, امام خمینی, مشروعیت الهی, مشروعیت الهی مردمی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)را مشاهده می نمایید .

مطلب تحقیقی از دیدگاه امام خمینی در باره ولایت فقیه

مطلب کامل با توضیحات و جزییات

در قابل فایل ورد مرتب شده طبق اصول مقاله نویسی

در 16 صفحه

آماده چاپ و قابل ویرایش

کیفیت نصب و انتخاب ولی فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلی مشروعیت و مقبولیت ولی فقیه از مباحث اصلی و مهم بین گروه های اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. برای تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)، پس از طرح مبانی و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا ...

واژه های کلیدی: مشروعیت، مقبولیت، ولایت، ولایت فقیه، امام خمینی، مشروعیت الهی، مشروعیت الهی مردمی.

مشروعیت

مشروعیت به معنای فرمانبری داوطلبانه و پذیرش آگاهانه مردم از تصمیمات قدرتِ سیاسی حاکم و بر حق بودن یا حقانیت است.1 اما واژه مشروعیت در فقه به فعلی اطلاق می شود که انجام دادن آن، مجاز باشد. این واژه در حوزه های سیاسی و فقهی دارای وجوه متمایز...