تحقیق درباره سيستم پرداخت حقوق

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 44 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده تحقیق درباره سيستم پرداخت حقوق|1807318|k-status|تحقیق درباره سیستم پرداخت حقوق,پرداخت حقوق,سیستم پرداخت
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق درباره سيستم پرداخت حقوقرا مشاهده می نمایید .

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 44 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

هر مؤسسه ، سازمان ، اداره و شركت و هر جاي ديگري كه پرسنلي در اختيار دارد بدون استثنا با مساله اي به نام پرداخت حقوق به پرسنل تحت پوشش خود ، روبروست . علاوه بر اين ، سيستم پرداخت حقوق يك كار كاملاً تكراري است . به طوري كه در هر ماه و يا در هر بار كه حقوق پرداخت مي شود ، تعداد زيادي از ليست ها بايد تهيه گردند . اين كار نه تنها وقت گير است بلكه نيروي زيادي از افراد را به خود اختصاص مي دهد . كامپيوتر مي تواند در اين مورد و هر مورد ديگري كه امور تكراري متعددي دارد نقش بسيار مهمي ببازي كند و با ذخيره اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق ، اين كار تكراري را به سهولت انجام دهد .

معرفي سيستم پرداخت حقوق

در سيستم پرداخت حقوق ، هر كارمند يا كارگر داراي دو نوع اطلاعات است كه ما آنها را از اطلاعات اصلي و اصطلحعات ماهانه نامگذاري مي كنيم . اطلاعاتي مثل نام ، شماره پرسنلي ، حقوق و مزاياي ثابت ، اطلاعات اصلي و اطلاعاتي مثل اضافه كاري ، غيبت ، اوقات كاركرد و … را اطلاعات ماهانه گوييم . حقوق و مزاياي افراد با توجه به اين دو نوع اطلاعات محاسبه مي شوند .

اطللاعات اصلي فرد را در دو فايل main و main1 قرار داده واطلاعات ماهانه فرد را در فايل worked قرار مي دهيم . سپس با ارتباط اين سه فايل ، حقوق و مزاياي افراد را محاسبه مي كنيم . ساختار اين 3 فايل را در ادامه مورد بحث قرار مي دهيم . نكاتي كه درر موررد سيستم پررداخت حقوق مهم هستند ، عبارتند از :