پاورپوینت طرح جامع ساختاری بندرعباس با رویکرد راهبردی

. دانلود پاورپوینت با موضوع طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی در قالب ppt ودر63اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: بررسی زمینه و پیشینه طرحها و مطپاورپوینت طرح جامع ساختاری بندرعباس با رویکرد راهبردی|1956729|k-status|پاورپوینت طرح جامع ساختاری بندرعباس با رویکرد راهبردی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت طرح جامع ساختاری بندرعباس با رویکرد راهبردیرا مشاهده می نمایید .

.

دانلود پاورپوینت با موضوع طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی

در قالب ppt ودر63اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

بررسی زمینه و پیشینه

طرحها و مطالعاتی که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند:

1- طرح جامع شهر بندرعباس مصوب 1343سال مهندسان مشاور دکتر ادیبی

2- طرح جامع شهر بندرعباس مصوب سال 1363 مهندسان مشاور شارستان

3-طرح تفصیلی شهر بندرعباس مصوب سال 1369 مهندسان مشاور شارستان

4-طرح کالبدی ملی (نوار ساحلی شامل استانهای: بوشهر-هرمزگان)

5-طــرح بلند مدت توسعه استان هرمزگان1400سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان

6-بررسی روند تحولات توسعه و عمران در محدوده طرح (ازروی منابع و کتب مختلف)

7-بررسی تشکیلات و نهادهای موثر در توسعه و عمران محدوده طرح

8-پروژه ها واقدامات عمرانی بخشی و میان بخشی مصوب و اعتبارات آنها در محدوده طرح

9- پیش بینی جمعیت و اشتغال در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی استان هرمزگان

10-بررسی و معرفی شاخصهای عمران شهری در مـناطق شهری استان هرمزگان (سازمان مدیریت و

برنامه ریزی استان هرمزگان فروردین 81)

11-اسناد غیر مصوب آمایش سرزمین (در سالهای 61-62 در استان تهیه شده است)

12-چشم انداز 20 ساله مصوب دفتر تشخیص مصلحت نظام

محیط طبیعی

روندها و گرايش‌ها

- تجاوز به حريم دريا، خور‌ها و ...

- خاك‌برداري و كوه كني از ارتفاعات واقع در شمال شهر به‌منظور احداث مسكن

امکانات و فرصتها

- مسطح بودن شهر که امکان ساخت وساز در آن را به راحتی میسر می‌سازد

- وجود جاذبه‌های طبیعی متنوع در شهر ودر مجاورت آن

تنگناها و محدودیتها