پاورپوینت ساختمان داده

387 اسلاید پاورپوینت ساختمان داده ها و الگوریتم در مورد ساختمان داده ها ساختمان داده روشی است برای معرفی و دستکاری داده و کلیه برنامه های معرفی داده برای معرفی پاورپوینت ساختمان داده|259901|k-status|داده ها,ساختمان داده,در ساختمان داده,پاورپوینت برای ساختمان داده
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت ساختمان دادهرا مشاهده می نمایید .

387 اسلاید

پاورپوینت

ساختمان داده ها و الگوریتم

در مورد ساختمان داده ها


ساختمان داده روشی است برای معرفی و دستکاری داده
و کلیه برنامه های معرفی داده
برای معرفی داده نیازمند یک الگوریتم میباشد.
روش های طراحی الگوریتم نیازمند پیشرفت برنامه هایی است که برای نگهداری داده است.
در علوم کامپیوتر مطالعه ساختمان داده ها مهم وضروری میبا شد. PerequisitesC++
پیچیدگی nBig oh , theta and omega notation Sortingترتیب زیر را در نظر بگیرید: a[0],a[1],…, a[n-1] پس از مرتب سازی صعودی داریم: a[0] <=a[1] <= ….<=a[n-1] example:8,6,9,4,3 => 3,4,6,8,9 و...