گزارش كارآموزي پشتیبانی فنی سوئیچ مخابرات

مقدمه فصل اول – آشنايی با مکان کارآموزی تاريخچه نمودار سازمانی شرخ مختصری از فرآيند خدمات فصل دوم – ارزيابی بخش های مرتبط به رشته الکترونیک موقعيت رشته کارآموز گزارش كارآموزي پشتیبانی فنی سوئیچ مخابرات|34006716|k-status|دانلود گزارش كارآموزي پشتیبانی فنی سوئیچ مخابرات
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد گزارش كارآموزي پشتیبانی فنی سوئیچ مخابراترا مشاهده می نمایید .

مقدمه
فصل اول – آشنايی با مکان کارآموزی
تاريخچه
نمودار سازمانی
شرخ مختصری از فرآيند خدمات
فصل دوم – ارزيابی بخش های مرتبط به رشته الکترونیک
موقعيت رشته کارآموز
شرح وظايف رشته کارآموز
امور جاری
برنامه های آينده سازمان
تکنیک هایی که توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی به کار می رود
فصل سوم – آموخته ها
سالن دستگاه
سیستم کارین-2000
واحد پشتيبانی فنی مراکز شهری
توپولوژی شبکه
مرکز ترانزيت
تماس های شهری
تماس های بين شهری
کد منطقه
مرکز مخابراتی
اتاق کابل ارتباط از مشترک تا مرکز
مسير برقراری ارتباط از مشترک تا مرکز
فيبر نوری
چگونگی شماره گيری
آشنايی با سخت افزار سوئيچ
انواع کارت ها
مکانيسم Loud sharing و Hot standby
وضایف اصلی کارتLine
آنتن
نتيجه گيری
فهرست منابع


مقدمه :
انسان از ابتدای خلقت خويش همواره به ارتباط با هم نوع نياز داشته و اين نياز در گذر سال ها و قرن ها بيشتر شده به صورتی که تبديل به يک ضرورت انکار پذير در زندگی انسان ها شده است و همين نياز باعث شده انسان به دستاوردهای بزرگی مانند پست، تلگراف، تلفن و اينترنت دست يابد و مطمئناً دستاوردهای بهتری نيز در آينده براساس همين نيازها به وجود خواهد آمد و در حقيقت جهان پهناور امروز به واسطه همين ارتباطات ايجاد شده به دهکده جهانی تبديل شده است.
مخابرات سهم عظيم و به جرات می توان گفت بزرگترين سهم را در برقراری ارتباط بين انسان ها به عهده دارد، که به تنهايی شامل بخش ها و قسمت های مختلفی می باشد.
در اين گزارش که حال گذراندن يک دوره 240 ساعته در مرکز مخابرات می باشد به طور مختصر توضيحاتی در رابطه با چگونگی عملکرد اين شرکت ارائه شده است.