تحقیق بررسی عقود وکالت، عاریه و شرکت

دانلود تحقيق در مورد بررسی عقود وکالت، عاریه و شرکت، در قالب word و در 164 صفحه، قابل ويرايش، شامل: مقدمه مبحث اول- كليات گفتار اول- عناصر تشكيل دهنده شركت بند تحقیق بررسی عقود وکالت، عاریه و شرکت|34016452|k-status|عقد وکالت,عقد وکالت در قانون مدنی,عقد وکالت در فقه,عقد وکالت چیست,عقد عاریه,عقد عاریه در قانون مدنی,عقد عاریه چیست,عقد عاریه در فقه,عقد شرکت,عقد شرکت چیست,عقد شرکت ها,عقد شرکت در قانون مدنی,تحقیق عقد وکالت,تحقیق عقد شرکت,تحقیق عقد عاریه
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق بررسی عقود وکالت، عاریه و شرکترا مشاهده می نمایید .

دانلود تحقيق در مورد بررسی عقود وکالت، عاریه و شرکت،

در قالب word و در 164 صفحه، قابل ويرايش، شامل:


مقدمه


مبحث اول- كليات

گفتار اول- عناصر تشكيل دهنده شركت

بند اول- اجتماع حقوق مالكيت

تعريف عقد شركت با مزج سهم الشركه: عقد شركت

بند دوم- مالكيت متعدد

بند سوم- شي واحد

بند چهارم- اشاعه در ملك

گفتار دوم- عوامل تشكيل دهنده شركت

بند اول- شركت اختياري

بند دوم- عوامل قهري

بند سوم- عقدي از عقود

گفتار سوم- شركت مدني

گفتار چهارم- عمليات شركت مدني

گفتار پنجم- انواع شركت در فقه اماميه

بند اول- شركت عقدي

بند دوم- شركت ابدان

بند سوم- شركت وجوه

بند چهارم- شركت مقاوصه


مبحث دوم- اصول و احكام شركت

گفتار اول: سهم هر شريك در ضرر و منافع

گفتار دوم- اقدامات فضولي شريك

گفتار سوم- ضامن بودن شريك

گفتار چهارم- ضمان دو جانبه شريك غير مأذون

گفتار پنجم- يد اماني شريك

گفتار ششم- تعيين مدت در عقد شركت

گفتار هفتم - شركت عقدي است جايز


مبحث سوم-اداره شركت يا مال مشترك

گفتار اول- اداره شركت به صورت مفيد

گفتار دوم- اداره شركت به صورت مطلق

گفتار سوم- تعدد مديران شركت

گفتار چهارم- اداره فضولي اموال غير

گفتار پنجم- انقضاي مدت مأذونيت


مبحث چهارم- تقسيم مال مشترك

گفتار اول- مفهوم تقسيم

گفتار دوم- موانع تقسيم

گفتار سوم- تعداد شركاء

گفتار چهارم- انواع تقسيم

بند اول- تقسيم به تراضي

بند دوم- تقسيم به اجبار

گفتار پنجم- نحوه عمل دادگاه در تقسيم به اجبار

بند اول- تقسيم به افراز

بند دوم- تقسيم به تعديل

بند سوم- تقسيم به رد

گفتار ششم- فروش مال مشترك

گفتار هفتم- تعديل سهام

گفتار هشتم- رجوع از تقسيم


مبحث پنجم- بطان تقسيم

گفتار اول- ظهور عيب در مال مشترك

گفتار دوم- تقسيم به غلط

گفتار سوم- وجود مال غير در مال مشترك


مبحث ششم- احكام تكميلي شركت

گفتار اول- تنقيه و تعمير مال مشترك

گفتار دوم- توابع مال مشترك

گفتار سوم- حقوق ارتفاقي در ملك مشترك

گفتار چهارم- تركه به عنوان مال مشترك


مبحث هفتم: انحلال شركت

گفتار اول- تلف شدن تمام مال مشترك

گفتار دوم: تقسيم كه در موارد قبل بررسي شد.

گفتار سوم: جنون يا محجوريت شركاء كه قبلاً بحث شد.

گفتار چهارم: انقضاي مدت مأذونيت (به گفتار پنجم مبحث سوم مراجعه شود)مقدمه تحقيق:

در اين تحقيق به بررسي سه عقد شركت، عاريه و وکالت مي پردازيم. اين قراردادها را نبايستي به طور پراكنده و جداي از هم مطالعه كرد. بي گمان نظمي اين نام هاي آشنا را به هم مربوط مي كند. ابزارهاي قراردادي نشانه وجود نيازهاي اجتماعي است و گاه نيازي مشترك چند وسيله حقوقي را بر مي انگيزد. اصول حقوقي نيز از همين نيازها مايه مي گيرند. بايد كوشيد تا اين اصول را استخراج كرد و عقودي را كه جوهر مشترك دارند، در كنار هم و زير سايه اصول حاكم بر آن ها گذارد. اين تلاش تنها از تكرار بيهوده مطالب نمي كاهد. مباني را نيز به دست مي دهد و به تفسير هماهنگ و درست قانون نيز كمك مي كند.

به بررسي عاريه و شركت و وكالت مي پردازيم. نگاه اجمالي به اين عقود نشان مي دهد كه تا چه اندازه به هم ارتباط دارند. چندان كه ماهيت پاره از مصداق ها را به دشواري مي توان باز شناخت. اثر مستقيم و بي واسطه همه آن ها، اذن است نه تعهد و التزام، در نتيجه اجراي اذن به وجود مي آيد.