تحقیق امام خمینی و هنر

تحقیق امام خمینی و هنر دانلود تحقیق امام خمینی و هنر، در قالب word قابل ویرایش و در 34 صفحه. توضیحات: شخصیت عظیـم و افکار بلند حضرت امام خمینی از یک سـو ، گستردتحقیق امام خمینی و هنر|35020099|k-status|امام خمینی و هنر ,امام خمینی و هنر ,سد وزنی (حقوق),دانلود هنر و امام خمینی,دانلود تحقیق امام خمینی و هنر ,دانلود هنر و امام خمینی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق امام خمینی و هنررا مشاهده می نمایید .

تحقیق امام خمینی و هنر

دانلود تحقیق امام خمینی و هنر،

در قالب word قابل ویرایش و در 34 صفحه.توضیحات:

شخصیت عظیـم و افکار بلند حضرت امام خمینی از یک سـو ، گستردگـى مباحث مـربـوط به هنـر و شاخه هاى مختلف آن از سـوى دیگـر ، و محـدودیت صفحات خاص ایـن موضوع از سوى سـوم ، پرداختـن به مـوضـوع امام خمینی و هنر را دشوار مى سازد.

اما از آنجـا که جـامعیت شخصیت امـام راحل و دیـدگـاههاى نـو و مترقى حضرت او نسبت به مسایل گوناگون از جمله هنر ، پرداختـن به ایـن موضوع را ضرورى مـى سازد ، هر چند گذرا به مـوضـوع یاد شـده مى پردازیم.

گستـره بحث دامنه مبـاحث و شـاخه هاى مـربـوط به هنر ، بسـى گسترده است. از نـویسنـدگـى ، شعر ، قصه ، طنز ، نقاشـى ، مـوسیقـى ، خطـابه و سخنـورى گـرفته ، تـا وادى فیلـم و سینمـا و تـإتـر و برنامه هاى هنرى رادیو و تلـویزیون و کاریکاتـور ، نمایشنامه ها و فیلمهاى عروسکى و کارتـون کودکان و طراحى و گرافیک و خـوشنویسى و آهنگ و آواز و .. . را شـامل مـى شـود.

هنـر بـرتـر

پیـش از آنکه به مطالعه دیـدگاههاى امام درباره مقـوله هاى هنـرى بپـردازیـم ، گفتنـى است که هنـر ، مبتنـى بــر زیبایـى است ، چه در مرحله درک و شناخت ، چه در مـرتبه خلاقیت و آفرینش هنرى.

و...