دانلود پاورپوینت تک یاخته های خونی و بافتی انسان

این فایل با فرمت Power Point بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده ارائه می باشد خلاصه و فهرست کلی: اسلاید 1 تریپانوزوم های انگل انسان: سه گونه از تریپانوزوم هادانلود پاورپوینت تک یاخته های خونی و بافتی انسان|39009530|k-status|دانلود پاورپوینت تک یاخته های خونی و بافتی انسان,پاورپوینت تک یاخته های خونی و بافتی انسان,تک یاخته,تک یاخته خونی,تک یاخته بافتی,یاخته های بافتی انسان,یاخته های خونی انسان,تریپانوزوم,دانلود پاورپوینت ,تحقیق علوم آزمایشگاهی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت تک یاخته های خونی و بافتی انسانرا مشاهده می نمایید .این فایل با فرمت Power Point بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده ارائه می باشد
خلاصه و فهرست کلی:

اسلاید 1
تریپانوزوم های انگل انسان:
سه گونه از تریپانوزوم ها که برای انسان بیماریزا هستند عبارتند از:
تریپانوزوم بروسه ای گامبیانسه در افریقا.
تریپانوزوم بروسه ای رودزینسه در آفریقا.
تریپانوزوم کروزی در آمریکا.


اسلاید 2
ریخت شناسی
تریپانوزوم ها تک یاخته هایی کوچک، متحرک دوکی شکل هستند که از قسمت های جانبی بدن پهن شده اند.
بدن کشیده و پیچ و خم دار آنها در قسمت قدامی باریک و در انتهاب خلفی پهن وکند است.
تاژک که در یک غشاء سیتوپلاسمی قرار گرفته پس از طی حاشیه ی غشاء مواج که خود در قسمت مقعر انگل قرار گرفته از بخش قدامی انگل خارج می شود.

اسلاید 3
یک هسته بزرگ و بیضی شکل با کاریوزوم مرکزی، در قسمت میانی انگل قرار دارد.
نزدیک به انتهای خلفی انگل کینتوپلاست قرار دارد که مرکب از رشته های DNA، در درون ماده ای از میتوکندری می باشد
گاهی دانه های کوچک و براق ولوتین و نیز واکوئل های متعددی در سیتوپلاسم دیده می شوند.

+بهمراه تصاویر