دانلود پاورپوینت جذب و متابولیسم فسفر در گیاهان

Herbal Physiology این فایل با فرمت Power Point و قابل ویرایش است و همچنین آماده ارائه می‌باشد خلاصه و فهرست کلی: اسلاید 3: نقش فسفر در گیاه جذب فسفر در اوایل رشدانلود پاورپوینت جذب و متابولیسم فسفر در گیاهان|39009533|k-status|دانلود پاورپوینت متابولیسم فسفر در گیاهان,دانلود پاورپوینت کشاورزی,جذب فسفر در گیاهان,دانلود پاورپوینت فسفر,متابولیسم فسفر در گیاهان,فسفر در گیاهان,دانلود پاورپوینت گیاهان,فسفر درگیاه
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت جذب و متابولیسم فسفر در گیاهانرا مشاهده می نمایید .


Herbal Physiology

این فایل با فرمت Power Point و قابل ویرایش است و همچنین آماده ارائه می‌باشد

خلاصه و فهرست کلی:

اسلاید 3:
نقش فسفر در گیاه
جذب فسفر در اوایل رشد گیاه اهمیت زیادی دارد این اهمیت در اندامهای زایشی بیشتر می باشد.
این عنصر در تشکیل بذر نقش اساسی داشته و به مقدار زیاد در بذر و میوه یافت می شود.
فسفر عامل زودرسی محصولات بویژه در غلات می باشد.
از جمله نقشهای حیاتی فسفر در گیاه فسفریل شدن می باشد. طی این واکنش عامل فسفات در یک واکنش انتقالی جابه جا می شود و بدین ترتیب قدرت واکنش دهندگی ترکیب دریافت کننده فسفات افزایش می یابد.

اسلاید 11:
تاثیر عوامل گیاهی در جذب فسفر
غیر از عوامل خاکی که در قسمت های قبلی در باره انها بحث شد عوامل دیگری نیز در قابلیت گیاه در جذب فسفر خاک تاثیر دارند. به عبارت دیگر وقتی شرایط یکسان و فقط نوع گیاه متفاوت باشد مقدار و قابلیت جذب فسفر از خاک نیز متفاوت خواهد بود.
ریشه گیاه خود راسا تاثیری در محلولیت فسفر خاک ندارد بلکه اثر آن به واسطه وجود تجمع های موجودات ذره بینی است که در روی ترشحات و مواد آلی که از ریشه ها ترشح می شوند زندگی می کنند.
ریشه گیاهان مختلف موجودات ذره بینی خاصی را به وجود می آوردند. بنابراین اثر آنها در محلولیت فسفر متفاوت است.
تعداد بیشماری باکتری های حل کننده فسفات کلسیم در خاکی که در آن گیاه کاشته شده است وجود دارند که در خاک های بدون گیاه مشاهده نمی شود.
این باکتری ها با مصرف هیدروکربن و گلوگز و بعضی مواد آلی دیگر قادرند اسیدهای آلی مانند اسید لاکتیک ترشح کنند که باعث حل شدن فسفات کلسیم می شود.