تحقیق مکتب تربیتی امام خمینی (ره)

مقدمه: هر يك از مكاتب تربيتي بر نگرشي خاص از هستي و انسان مبتني هستند و وجوه امتياز هر يك از اين مكاتب را بايد در تفاوت نگرش آنها به هستي و انسان جستجو كرد. با تحقیق مکتب تربیتی امام خمینی (ره)|39012497|k-status|تحقیق مکتب تربیتی امام خمینی (ره),دانلود تحقیق در مورد امام خمینی,مکتب امام خمینی,دانلود تحقیق در مورد امام خمینی,امام خمینی,دانلود تحقیق اهداف تعالیم و تربیت,تقدم تزکیه بر تعلیم,محبت ,امید
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق مکتب تربیتی امام خمینی (ره)را مشاهده می نمایید .

مقدمه:
هر يك از مكاتب تربيتي بر نگرشي خاص از هستي و انسان مبتني هستند و وجوه امتياز هر يك از اين مكاتب را بايد در تفاوت نگرش آنها به هستي و انسان جستجو كرد. با رجوع به انديشه هايي كه با عنوان مكتب تربيتي در روزگاري شهرت داشته اند، اهميت و جايگاه ديدگاه هاي هستي شناختي و انسان شناختي نمايان مي شود. در سايه آگاهي از ديدگاه مبنايي اين مكاتب، درمي يابيم كه داوري اديان الهي به ويژه اسلام درباره انسان منشأ وجود تفاوت هايي در مكتب هاي تربيتي ديني نسبت به ديگر مكاتب بشري است. دانشمندان مسلمان، اعم از فيلسوفان و عارفان و متكلمان و اخلاقيون، در مواضع گوناگوني آراي خويش درباره هستي و انسان را ابزار داشته اند و همواره به سبب ايمان به اسلام كوشيده اند كه در نظريات خود از تعارض با آموزه هاي قرآني و روايي بپرهيزند.
اين انديشمندان،‌ در عين پويش و كوشش عقلاني براي دستيابي به آرايي استوار. از منبع وحي و متون ديني نيز الهام گرفته اند و بي شك، تعاليم ديني در بنيان و پيكره نظام انديشه ايشان جايگاهي اساسي داشته است.


فهرست:
مقدمه
«انسان»
«فطرت»
کلیاتی درباره دیدگاه های سیاسی و اجتماعی امام (ره)
«آزادی»
۱- آزادی انسان در رابطه با خود
۲- آزادی در رابطه با دیگران
۳- آزادی در رابطه با طبیعت
۴- آزادی در رابطه با خدا
رابطه معرفتی
«اهداف تعالیم و تربیت»
ویژگی های هدف غایی
هدف غایی
اهداف واسطی
اهداف شناختی
اهداف عملی
«اصول تعلیم و تربیت»
۱- اصل برابری انساناه در نسبت با هدف غایی تعلیم و تربیت
۲- اصالت هدف
۳- تقدم تزکیه بر تعلیم
«روشهای تعلیم و تربیت»
روش انعطاف
روش محبت و امید
روش نفی عادات ذهنی و عملی
روش تحول محتوی
منابع و مآخذ