تحقیق بررسی حقوق ثبت شرکت ها

چکیده: فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال تحقیق بررسی حقوق ثبت شرکت ها|39012728|k-status|تحقیق در مورد حقوق ثبت شرکت,دانلود تحقیق درباره حقوق ثبت شرکت,حقوق ثبت شرکت,اقسام شرکت,شرکت تضامنی,شرکت مختلط سهامی, مالکیت صنعتی,اظهارنامه,دانلود تحقیق درباره نحوه ثبت شرکت, نحوه ثبت شرکت,مراحل ثبت شرکت,شرکتها سهامی خاص
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق بررسی حقوق ثبت شرکت هارا مشاهده می نمایید .

چکیده:
فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .
کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.
در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .

فهرست:
چکیده
مقدمه
اقسام شرکتها
مطالب طرح اساسنامه
مدارک لازم جهت ثبت شرکتها سهامی خاص
مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
وظایف مجمع عمومی مؤسس
سرمایه شرکت را از طریقی می توان افزایش داد
انحلال شرکت سهامی در چه مواردی صورت می پذیرد
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت های تعاونی مصرف
ثبت تشکیلات و موسسات غبر تجاری
وظایف اداره کل ثبتشرکتها و موسسات غیر تجاری
وظایف اداره کل مالکیت صنعتی
تعریف علائم تجاری
اظهارنامه و درخواست علامت
ثبت اختراع و اکتشاف
شرایط تقاضای ثبت
حمایت از اسرار تجاری
نتیجه گیری
منابع