پاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره مساله تخمين

دانلود ، با فرمت ppt و در 24 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: چکيده : در اين فصل سعي در تخمين حتی الامکان دقيق تابع رگرسيون جامعه (PRF) بر اساس تابع رپاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره مساله تخمين|39038677|k-status|مدل رگرسيون دو متغيره مساله تخمين, دانلود پاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره مساله تخمين, پاورپوینت در مورد مدل رگرسيون دو متغيره مساله تخمين, تحقیق مدل رگرسيون دو متغيره مساله تخمين, پاورپوینت درباره مدل رگرسيون دو متغيره مساله تخمين, پاورپوینت راجع به,,,
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره مساله تخمينرا مشاهده می نمایید .

دانلود ،
با فرمت ppt و در 24 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:

چکيده :
در اين فصل سعي در تخمين حتی الامکان دقيق
تابع رگرسيون جامعه (PRF) بر اساس تابع رگرسيون نمونه (SRF) به روش حداقل
مربعات معمولي (OLS) مي‌باشد.
خصوصيات تخمين‌زننده‌ها
منحصراً بر حسب مقادير قابل مشاهده بيان مي‌شوند.
تخمين زنهاي نقطه‌اي هستند.
معيار اندازه‌گيري ميزان همبستگي
ويژگي هاي r :
1) مي‌تواند مثبت يا منفي باشد.
2)
3) كميتي قرينه مي‌باشد. r YX = r XY
4) مستقل از مبدأ و مقياس اندازه‌گيري مي‌باشد.
5) اگر X و Y مستقل باشند ،ضريب همبستگي بين آنها صفر است اما عكس اين قضيه الزاماً صحيح نمي‌باشد.
6) معياري جهت همبستگي يا وابستگي خطي است و براي توصيف ارتباطات غيرخطي قابل استفاده نيست.
7) بيانگر هيچ‌گونه رابطه علت و معلولي نمي‌باشد.