پاورپوینت لزوم احداث مولدهاي مقياس كوچك در استان

دانلود ، با فرمت ppt و در 23 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: فهرست مطالب چالش‌هاي پيش روی صنعت برق استان در توسعه شبكه و ضرورت توانمند‌سازي استان در پاورپوینت لزوم احداث مولدهاي مقياس كوچك در استان|39041936|k-status|لزوم احداث مولدهاي مقياس كوچك در استان, دانلود پاورپوینت لزوم احداث مولدهاي مقياس كوچك در استان, پاورپوینت در مورد لزوم احداث مولدهاي مقياس كوچك در استان, تحقیق لزوم احداث مولدهاي مقياس كوچك در استان, پاورپوینت درباره لزوم احداث مولدهاي مقياس كوچك در,,,
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت لزوم احداث مولدهاي مقياس كوچك در استانرا مشاهده می نمایید .

دانلود ،
با فرمت ppt و در 23 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:

فهرست مطالب
چالش‌هاي پيش روی صنعت برق استان در توسعه شبكه و ضرورت توانمند‌سازي استان در توسعه مولد مقياس کوچک
مولد مقياس کوچک (تعريف،‌ مزايا و کاربردها)
دستورالعمل توسعه‌ مولد مقياس کوچک
سياست‌هاي حمايتي قابل اتكاء وزارت نيرو.
اقدامات انجام شده تا كنون
انتظارات از دستگاههاي ذيربط

بخشی از متن پاورپوینت:
چالشهاي پيش روي صنعت برق استان
وجود محدوديتهاي متعدد در احداث و توسعه شبكه انتقال و فوق توزيع نظير(منابع طبيعي، معارض مردمي) به دليل شرايط جغرافيايي استانپ
عدم امكان احداث نيروگاه بزرگ در مناطق مورد نياز شبكه به دليل مطالعات زمين‌شناسي و لرزه‌خيزي و نزديكي به مسير گسل.
پشتوانه قانوني طرح توليد پراكنده
قانون‌اجراء سياستهاي‌اصل‌44، پشتوانه حضور بخش غير‌دولتي
عدم تصدي‌گري دولت، رقابت‌پذيري و شفافيت، مقدمه ورود بخش غير‌دولتي
سياست‌هاي
كلي اصل 44 قانون اساسي، با ارائه چشم اندازي مثبت از اقتصاد آزاد، نقطه
پاياني بر تفكر دولت محوري و موجب رونق سرمايه‌گذاري و كارآفريني مي‌باشد.
از جمله مصاديق مناسب مشاركت بخش خصوصي، توليد برق از منابع تولید مقیاس کوچک می‌باشد.