پشتیبانی الكترونیك ES

مقاله کامل پروژه در 95 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc چكیده: بیش از پنجاه سال است كه دست اندركاران مسائل نظامی جهان با مفهوم جنگ الكترونیك آشنا هستند. جنگ الپشتیبانی الكترونیك ES|40091591|k-status|پشتیبانی الكترونیك ES,پژوهش پشتیبانی الكترونیك ES,مقاله کامل پژوهش پشتیبانی الكترونیك ES,تحقیق درمورد پژوهش پشتیبانی الكترونیك ES,دانلود مقاله درمورد پروژه پشتیبانی الكترونیك ES,دانلود تحقیق پروژه پشتیبانی الكترونیك ES,پژوهش پشتیبانی الكترونیك ES,مقاله پژوهش پشتیبانی الكترونیك ES,دانلود مقاله
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پشتیبانی الكترونیك ESرا مشاهده می نمایید .

مقاله کامل پروژه در 95 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


چكیده:

بیش از پنجاه سال است كه دست اندركاران مسائل نظامی جهان با مفهوم جنگ الكترونیك آشنا هستند. جنگ الكترونیك در واقع چیزی نیست جز تلاش برای «خوب دیدن دشمن» و در عین حال «دیده نشدن توسط او» به عبارت دیگر هر گونه تكنیك و تكنولوژی تأثیرگذار بر وسائل الكترونیكی كه توانایی عمل كرد یك سیستم دفاعی را كاهش می‌دهد جنگ الكترونیك نام دارد.

و هر گونه تكنیك و تكنولوژی كه جهت حذف اثرات مخرب سیستم‌های جنگ الكترونیك در سیستم‌های دفاعی به كار می‌رود دفاع الكترونیك نام دارد.

امروزه بهترین مانع در مقابل بروز جنگ بین كشورها داشتن ارتش‌‌های قدرتمند، قابل انعطاف و با قابلیت پاسخگویی سریع می‌باشد.

بیان چنین ارتش‌هایی كه امروزه تعداد و امكانات آنها روبه ازدیاد است، بر مخابرات استوار می‌گردد. موضوع مخابرات نظامی خصوصاً زمانی كه همة نیروهای نظامی یك كشور «زمینی، هوایی، دریایی و … » باید در صفحة واحدی از عملیات با یكدیگر كار كنند، موضوعی بسیار گسترده و پیچیده است.

سیستم‌های مخابراتی مورد استفاده در چنین شرایطی باید دارای واكنش سریعتر، قابلیت اطمینان و ماندگاری بیشتر، عدم آسیب‌پذیری بالاتر و قابلیت همكاری بیشتر بین واحدها باشند.

همچنین این سیستم‌ها باید قادر به كنترل خود باشند تا بتوانند آسیب‌پذیری را كاهش داده و به عبارتی خود درمان باشند.

بنابراین در جنگ‌های آینده پیروزی با طرفی خواهد بود كه بتواند فضای الكترومغناطیسی را بهتر كنترل كند و چنین است كه سرمایه‌گذاری در زمینة جنگ الكترونیك و خرید و فروش ادوات آن حجم و رشد سالانة شگفت‌انگیزی را نشان می‌دهد. در كشور ما نیز ضرورت دارد، همچون سایر كشورها، كارشناسان و محققین این حوزه خاص فراگرد هم آمده و با ارائة یافته‌ها و تجارب ارزندة خود از پیشرفت جهانی و فعالیت‌های داخلی، رشد توسعه و تعمق این رشتة خاص را در عرصه‌های مختلف كاربردی و تحقیقاتی تسریع كرده و باید، و شایدهای علمی و آموزشی را در معرض نقد آگاهانه قرار دهند.

مقدمه:

اهمیت اقدامات جنگ الكترونیك:

استفاده گسترده از تجهیزات الكترونیكی مانند رادارها و مخابرات به طور مستقل و یا مانند موشكها و هواپیماها به صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی، صورت می‌پذیرد كه در هر حال كاربرد صحیح آنها بهر صورتی كه باشد، باعث ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامی شده و موجب می‌گردد تا ضریب موفقیت در جنگهای امروزی بالا رود. نتیجه سخن اینكه در پرتو این كاربرد، شرایط میادین نبرد بگونه‌ای رقم زده شده است كه امروزه این میدانها علاوه بر ایجاد عمق، پهنا و فضا، دارای بعد چهارمی بنام «قلمرو طیف امواج الكترومغناطیسی» هم شده‌اند. این بعد آنچنان در تمامی زوایا و نقاط صحنه‌های نبرد نفوذ و رسوخ كرده است كه شاید بتوان گفت بدون توجه به آن پیشرفت در سایر ابعاد جنگ هم امكان پذیر نخواهد بود. با آنكه این قلمرو (طیف امواج الكترومغناطیسی) نیز همانند زمان بطور فیزیكی ملموس و مشهود نمی‌باشد، ولی دارای اثرات و نتایجی است كه ارزش حضور آن را تأیید می كند. از طرف دیگر مطرح شدن نگرش سیستمی نسبت به جنگها و منازعات بشری در قالب اصول و تئوری‌های فرماندهی و كنترل، نیروهای نظامی و درگیر را آن چنان به ارتباطات قوی و پیچیده هدایت و به كنترل‌های سریع و تصمیم‌گیریهای قاطع و به موقع نیازمند كرده است كه نقش تجهیزات الكترونیكی و مخابراتی در اجرای این اصول و شیوه‌ها را انكار ناپذیر و هر اقدامی بدون آنها را امكان ناپذیر می نماید. همچنین ضرورت شناسائی رقبا و دشمنان در صحنه‌های جهانی و اطلاع از شرایطی كه كشور را جهت ایفای نقش منطقه‌ای و جهانی و حداقل حفظ موجودیت خود، توانمند می‌سازد از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

لذا اهمیت و ارزش بدست آوردن اطلاعات و آگاهی‌های كیفی، دقیق و سریع بیش از بیش مشخص می‌شود. با توجه به موارد فوق ، جا دارد كه این دوران را «عصر اطلاعات» نامگذاری نماییم.


فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه:

اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک:

الف- جنبه‌های استراتژیکی

ب- جنبه‌های تاکتیکی

فصل اول: (Weapons) ES

معادله سیستم غیر عامل

۱-۱- گیرنده های هشدار دهنده راداری (RWR):

1-1-1- حساسیت RWR

2-1- تجهیزات (ES)

2-1-2-1- آنتن های مختص جهت یابی

۲-۲-۲-۱ گیرنده فرکانس بسیار پهن

۱-۲-۲-۲-۱- حساسیت گیرنده تقویت شده

۳-۲-۲-۱- گیرنده های سوپرهتروداین باند باریک

۴-۲-۲-۱- گیرنده های سوپرهتروداین باند پهن

۱-۴-۲-۲-۱- گیرنده کانالیزه

۲-۴-۲-۲-۱- گیرنده BRAGG CELLصوتی –نوری

۱-۳-۲-۱- جهت یاب های از نوع مقایسه دامنه

۲-۳-۲-۱جهت یاب های از نوع سنجش فاز

اندازه گیری پهنای پالس

۱-۴-۲-۱- کشف اتوماتیک

۲-۴-۲-۱- کشف کننده های خودکار حلقه باز

۳-۴-۲-۱- کشف کننده های خودکار حلقه بسته

۵-۲-۱- شناسایی و پردازش اطلاعات

۶-۲-۱- موارد مشکل در ES

7-2-1- ویژگیهای نمونه یک سیستم ESدریایی

۸-۲-۱- عامل (ضریب –فاکتور) پیشرفته برد در محیط عملیاتی

۳-۱- سیستم های رهگیر مادون قرمزی

۱-۳-۱- هشدار دهنده پرتاب موشک / هشدار دهنده نزدیک شدن موشک

۲-۳-۱- سیستم های مادون قرمزی رو به جلو

فصل دوم

ESارتباطی و اطلاعات ارتباطی

۱-۲- ESارتباطی

فصل سوم

۱-۳- سیستم های اطلاعات الکترونیکی ELINT

1-1-3- حساسه های ELINT

2-1-3- مرکز پردازش کننده ELINT

2-3- COMINT