پست الكترونیكی و اشاعه اطلاعات

پست الكترونیكی به عنوان یك ابزرا مهم ارتباطی جایگاه ویژهای در زندگی امروزهء ما یافته. این وسیلهء ارتباطی به علت سهولت سرعت و هزینهء نسبتاً پایی آن توسط بسیاری اپست الكترونیكی و اشاعه اطلاعات|40092271|k-status|دانلودمقاله پست الكترونیكی و اشاعه اطلاعات,دانلود رایگان مقاله پست الكترونیكی و اشاعه اطلاعات,خرید و دانلود مقاله پست الكترونیكی و اشاعه اطلاعات,خرید مقاله پست الكترونیكی و اشاعه اطلاعات,دانلود و خرید مقاله پست الكترونیكی و اشاعه اطلاعات,دانلود رایگان تحقیق پست الكترونیكی و اشاعه اطلاعات,دانلود رایگان پژوهش پست الكترونیكی و اشاعه اطلاعات
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پست الكترونیكی و اشاعه اطلاعاترا مشاهده می نمایید .

پست الكترونیكی به عنوان یك ابزرا مهم ارتباطی جایگاه ویژه‌ای در زندگی امروزهء ما یافته. این وسیلهء ارتباطی به علت سهولت سرعت و هزینهء نسبتاً پایی آن توسط بسیاری از سازمانها و افراد و از جمله كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانی به خدمت گرفته شده.

این مقاله به معرفی و نحوهء كار با ابزارهایی چون گروههای مباحثه گروههای خبری و فهرست (لیست) پستی كه از طریق پست الكترونیكی به اشاعه اطلاعات در میان كاربران می‌پردازند اختصاص دارد.
بزرگترین شبكهء رایانه‌ای جهان یعنی »اینترنت« كه شكل تكامل یافتهء »آرپانت« می‌باشد در سال 1971 میلادی توسط آژانس تحقیقاتی سازمان دفاع آمریكا و برخی از همكاران آن در كشورهای دیگر با تعداد اندكی عضو تاسیس گردید.

در طول سه دهه فعالیت روبه‌رشد امروزه میلیون‌ها استفاده كننده در سراسر دنیا به این شبكه عظیم جهانی وصل هستند و به انبوه اطلاعات موجود در آن دسترسی دارند. تقریباً تمام كسانی كه به اینترنت دسترسی دارند از خدمات پست الكترونیكی نیز بهره‌مند هستند