پست الكترونیكی و نیاز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی به آن

چکیده : مقاله حاضر به تعریف ، تاریخچه وکاربرد پست الکترونیکی دربخشهای مختلف کتابخانه ازجمله کاربرد آن در واحد مرجع، واحد انتخاب وسفارش ، سازماندهی اطلاعات ، تهیپست الكترونیكی و نیاز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی به آن|40092272|k-status|دانلود رایگان مقاله پست الكترونیكی و نیاز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی به آن,دانلود مقاله پست الكترونیكی و نیاز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی به آن,خرید و دانلود مقاله پست الكترونیكی و نیاز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی به آن,دانلود و خرید مقاله پست الكترونیكی و نیاز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی به آن
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پست الكترونیكی و نیاز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی به آنرا مشاهده می نمایید .

چکیده :
مقاله حاضر به تعریف ، تاریخچه وکاربرد پست الکترونیکی دربخشهای مختلف کتابخانه ازجمله کاربرد آن در واحد مرجع، واحد انتخاب وسفارش ، سازماندهی اطلاعات ، تهیه مجلات الکترونیکی،اشاعه اطلاعات ،گروهای مباحثه ونیاز کتابداران به آن می پردازد ودرپایان مزایا و مشکلات استفاده از پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ذكر شده است.

مقدمه :
هزاران سال است که دیگر ، دیدار و گفتگوی حضوری تنها برآورنده نیاز انسان به ارتباط نیست و بشر همواره به دنبال سریع ترین راه برای برقراری ارتباط بوده است ، شبکه ها بر اساس همین تمایل انسان به برقراری ارتباط با دیگران بنا نهاده شده اند.
پست الکترونیکی یکی از مهمترین و پراستفاده ترین خدمات شبکه ارتباطی اینترنت محسوب می شود و قابلیت ارسال و دریافت هرنوع پیام اعم از متن ، تصویر ، صوت ،... را به شکل الکترونیکی ( رقومی ) دارد. پست الکترونیکی شباهت زیادی به پست معمولی دارد. پست الکترونیکی همچون پست معمولی دارای فرستنده ، گیرنده ، محمل و پیام است با این تفاوت که تمامی اجزای آن کامپیوتری می باشد.