تكامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت

چكیده: این مقاله تكامل وب را در رابطه با وب و فناوریهای بازیابی اطلاعات بررسی میكند. در این بررسی بین عناصر مختلف وب در زمینهء نمایهسازی و صفحات جستجوی وب وجه تتكامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت|40092310|k-status|دانلود و خرید مقاله تكامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت,خرید مقاله تكامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت,دانلودرایگان مقاله تكامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت,خرید و دانلود مقاله تكامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت,دانلود مقاله تكامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تكامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنترا مشاهده می نمایید .

چكیده:
این مقاله تكامل وب را در رابطه با وب و فناوری‌های بازیابی اطلاعات بررسی می‌كند. در این بررسی بین عناصر مختلف وب در زمینهء نمایه‌سازی و صفحات جستجوی وب وجه تمایز وجود دارد. ده ابزار اصلی و مهم وب براساس معیارهای انتخاب و تعداد اتصال‌ها با یكدیگر مقایسه و ارزیابی شده‌اند. ابزارهای جستجو مانند راهنماها و موتورهای جستجوگر نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند.


مقدمه:
كلمه اینترنت مخفف "Interconnected Networks" و به معنی شبكه‌های به‌هم‌مرتبط است. اینترنت سیستمی برای توزیع و تبادل اطلاعات در سطح جهان است كه براساس آخرین آمار موجود در حال حاضر 226 كشور به آن متصل هستند. این مجموعه به همراه فناوری‌های ساده كاربردی، سبب كاهش هزینهء نشر الكترونیكی شده است .در هر صورت، وب یك عنصر منسجم و واضح مستقل نیست، بلكه دو عنصر مجزای وب وجود دارند: وب قابل‌رویت و دیدنی، و وب نامرئی و غیرقابل رویت.
برای فهم كاربرد این دو عنصر و برای ارزیابی اطلاعات ضرورت دارد كه از موضوع خارج شویم و ببینیم چگونه صفحات وب تولید می‌شوند.
دو نوع صفحهء وب وجود دارند: استاتیك و دینامیك.