نصایح انتظارات و توصیه امام خمینی به جوانان و نوجوانان

این تحقیق در مورد آثار امام خمینی از جمله صحیفه نور برخی از نصایح انتظارات و توصیه ایشان به جوانان و نوجوانان · انس با قرآن و دعا · فقط انگیزه الهنصایح انتظارات و توصیه امام خمینی به جوانان و نوجوانان|40093373|k-status|نصایح انتظارات و توصیه امام خمینی به جوانان و نوجوانان,توصیه امام خمینی ,توصیه های امام خمینی به جوانان
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد نصایح انتظارات و توصیه امام خمینی به جوانان و نوجوانانرا مشاهده می نمایید .

این تحقیق در مورد

آثار امام خمینی از جمله صحیفه نور برخی از نصایح انتظارات و توصیه ایشان به جوانان و نوجوانان


انس با قرآن و دعا

امام خمینی(ره) در توصیه به فرزندشان، حاج سید احمد خمینی می نویسد: «فرزندم! با قرآن این کتاب معرفت آشنا شو؛ اگرچه با قرائت آن، و راهی از آن به سوی محبوب باز کن. ... پسرم! دعاها و مناجات هایی که از ائمه معصومین(ع) به ما رسیده است، بزرگ ترین راهنماهای آشنایی با او ـ جلّ و علا ـ است و والاترین راهگشای عبودیت و رابطه بین حق و خلق است و مشتمل بر معارف الهی و وسیله انس با اوست و... وسوسه های بی خبران تو را از تمسک به آنها و اگر توانی از انس با آنها غافل نکند.

فایل ورد می باشد و قابل ویراش