پاورپوینت داده کاوی در مدیریت داده و کامپیوتر

بخشی از محتوای فایل: —تاریخچه : 1- بررسی عملکرد نورون های بیولوژیک قبل از اختراع کامپیوترهای دیجیتال( دهه های 1930و1940 ) 2- وارن مک کالچ ( متخصص اعصاب ) و والتپاورپوینت داده کاوی در مدیریت داده و کامپیوتر|40093841|k-status|پاورپوینت داده کاوی در مدیریت داده و کامپیوتر,دانلود پاورپوینت داده کاوی در مدیریت داده و کامپیوتر,داده کاوی در مدیریت داده و کامپیوتر,پاورپوینت داده کاوی ,مدیریت داده و کامپیوتر
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت داده کاوی در مدیریت داده و کامپیوتررا مشاهده می نمایید .

بخشی از محتوای فایل:

—تاریخچه :

1- بررسی عملکرد نورون های بیولوژیک قبل از اختراع کامپیوترهای دیجیتال( دهه های 1930و1940 )

2- وارن مک کالچ ( متخصص اعصاب ) و والتر پیتس ( منطق دان )مدل ساده عملکرد نورون های بیولوژیک را تحت مقاله ای بنام محاسبات منطقی در فعالیت عصبی منتشر کردند. (1943 )

3-پس از اختراع کامپیوترهای دیجیتال در دهه 1950 دانشمندان علوم پایه براساس فعالیتهای مک کالچ و پیتس مدلهایی بنام پرسپترون( Perceptron ) ایجاد کردند.( تعادل چوب قائم روی سطح متحرک)

4-بعلت ضعیف بودن کامپیوترها و نقایص نظری موفقیت محدودی در شبکه های اولیه بدست آمد.( سال 1968 دو پروفسور بنام های سایمون پاپرت و مارین مینسکی)

5- جان هاپفیلد از موسسه تکنولوژی کالیفرنیا روش پس انتشار خطا را ابداع کرد که فاقد نقایص و خطاهای اولیه بود.(1982 ) و از سطح آزمایشگاهی به سمت فعالیتهای عملی و تجاری حرکت کرد.