دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روشهای جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی و پایگاه های علمی

فهرست مطالب: بخش اول: مبانی و مفاهیم شبکه، اینترنت و بانکهای اطلاعاتی (اسلاید 4) بخش دوم: ابزارها و روش های جستجو در اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی (اسلاید 37) بخدانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روشهای جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی و پایگاه های علمی|40205105|k-status|دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روشهای جستجو در اینترنت,پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روشهای جستجو در اینترنت,مفاهیم و روشهای جستجو در اینترنت,پایگاه های اطلاعاتی و پایگاه های علمی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و روشهای جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی و پایگاه های علمیرا مشاهده می نمایید .

فهرست مطالب:


بخش اول:
مبانی و مفاهیم شبکه، اینترنت و بانکهای اطلاعاتی (اسلاید 4)


بخش دوم:
ابزارها و روش های جستجو در اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی (اسلاید 37)


بخش سوم :
جستجو در پایگاههای اطلاعاتی داخلی Magiran SID Irandoc (اسلاید 84)

بخش اول:

مبانی و مفاهیم شبکه، اینترنت و بانکهای اطلاعاتی

تعریف شبکه:

ارتباط و اتصال چند رایانه و دستگاه از طریق یک وسیله ارتباطی (سیمهای ارتباطی، خطوط تلفن و ...) به نحوی که از منابع یکدیگر (اطلاعات و داده ها یا امکانات و تجهیزات : چاپگر، اسکنر ) به طور مشترک استفاده کنند.