دانلود پاورپوینت خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی

بخشی از محتوای فایل: چالش های پیش رو کسب و کار: •تغییر تمام ابعاد کسب و کار •افزایش رقابت •وسعت جهانی کسب و کار •فن آوری های نو •ترکیب دانلود پاورپوینت خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی|40227824|k-status|دانلود پاورپوینت خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی,پاورپوینت خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی,خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی,خلاقیت حل مسئله ,تفکر راهبردی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردیرا مشاهده می نمایید .

بخشی از محتوای فایل:


چالش های پیش رو کسب و کار:

•تغییر تمام ابعاد کسب و کار

•افزایش رقابت •وسعت جهانی کسب و کار

•فن آوری های نو

•ترکیب نیروی کار

•کمبود منابع

•اقتصاد مبتنی بر دانش

•بی ثباتی اقتصاد و بازار

•افزایش انتظارات و تقاضای سهامداران و طرفداران محیط زیست و ...

•پیچیدگی در همه ابعاد کسب و کار

p 4خلاقیت و نوآوری:

•محصول( (product

•امکانات (possibilities)

•فرایند (process)

•خلاقیت فردی و گروهی (personal &group creativity)