بررسی ارتقا مهارتهای رفتاری و ارتباطی

ارتباط چیست؟ ارتباط عبارتست از انتقال عقاید، تفکرات و احساسات از شخصی به شخصی دیگر. انتقال اطلاعات، افکار و احساسات، آنگونه که به درستی دریافت و فهمیده شود. ارتبررسی ارتقا مهارتهای رفتاری و ارتباطی|40249479|k-status|ارتقا مهارتهای رفتاری و ارتباطی,بررسی ارتقا مهارتهای رفتاری و ارتباطی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی ارتقا مهارتهای رفتاری و ارتباطیرا مشاهده می نمایید .

ارتباط چیست؟

ارتباط عبارتست از انتقال عقاید، تفکرات و احساسات از شخصی به شخصی دیگر.

انتقال اطلاعات، افکار و احساسات، آنگونه که به درستی دریافت و فهمیده شود.

ارتباط موثر چیزی فراتر از صحبت کردن یا نصیحت کردن است.

ارتباط شامل پرسیدن سوال،گوش دادن با دقت، سعی در فهمیدن نگرانی ها و نیاز های بیمار، نشان دادن یک رفتار حرفه ای و کمک به حل مشکلات بیمار می باشد.

اهمیت ارتباط در حوزۀ سلامت

ü ارتباط بین پرستار و بیمار، بیمار را به پزشک، پرستار ، دیگر اعضاء تیم درمان و نهایتاً خانواده و اجتماع وصل می کند.

ü برای شناخت نیاز های بیمار باید ابتدا خود فرد شناخته شود و دستیابی به این شناخت، بدون برقراری ارتباط ، میسر نمی شود.

ü ارتباط پایه پرستاری است چرا که بوسیله ارتباط فرا می گیریم و آموزش می دهیم.

ü بوسیله ارتباط می توان به بیمار کمک کرد تا بر ترس و اضطراب خود غلبه کند.

ü بیماران مبتلا به بیماری های حاد و مزمن در برقراری ارتباط با خانواده و سایرین مشکل دارند.

ü بحث ارتباط مربوط به رشته خاصی نیست و در تمام رشته ها وجود دارد

هدف ارتباط:

فایل بدون منابع می باشد