دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با نرم افزار Epanet

Epanet یک برنامه کامپیوتری است که رفتار هیدرولیکی و کیفی آب شبکه های لوله تحت فشار را در دوره های زمانی تنظیم شده شبیه سازی می کند.یک شبکه توزیع آب شامل لوله،گردانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با نرم افزار Epanet|40249557|k-status|دانلود پاورپوینت,آموزش نرم افزار,مستند سازی,منابع طبیعی,مختصات,Epanet,download,دانلود پاورپوینت نرم افزار Epanet
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با نرم افزار Epanetرا مشاهده می نمایید .

Epanet

یک برنامه کامپیوتری است که رفتار هیدرولیکی و کیفی آب شبکه های لوله تحت فشار را در دوره های زمانی تنظیم شده شبیه سازی می کند.یک شبکه توزیع آب شامل لوله،گره(محل تقاطع لوله ها)،پمپ،شیر و تانک ذخیره یا مخزن می باشد. اپانت جریان آب در هر لوله،فشار درهرگره،ارتفاع آب در هر تانک و غلظت یک ماده داخل شبکه توزیع در طی یک شبیه سازی با چندین دوره ی زمانی را ردیابی می کند.

اجزا شبکه

اپانت یک شبکه توزیع آب را مجموعه ای از قطعات در نظر می گیرد که در نقاط انتهایشان که گره ها نامیده میشود به یکدیگر وصل می شوند.شکل زیر یک شبکه توزیع آب ساده است.

و....