پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تالیف دکتر علی رضائیان

عنوان: پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تألیف دکتر علی رضائیان فرمت: پاورپوینت(Powerpoint) تعداد اسلاید: 253 اسلاید دسته: مدیریت کتاب سیپاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تالیف دکتر علی رضائیان|40260782|k-status|پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تالیف دکتر علی رضائیان,پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت دکتر رضائیان,نگاه كلی بر سیستم‌های اطلاعاتی ,سلول گرایی زیر بنای تحولات در صنعت رایانه,عناصر سیستم‌ اطلاعات, طراحی ساختار مفهومی اطلاعات,طراحی پایگاه دادها,طراحی برنامه نظام یافته,پالایش مختصات برنامه
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تالیف دکتر علی رضائیانرا مشاهده می نمایید .

عنوان: پاورپوینت کتاب سیستم‌های اطلاعات مدیریت (مدل‌سازی اطلاعات) تألیف دکتر علی رضائیان

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 253 اسلاید

دسته: مدیریت

کتاب سیستم‌های اطلاعات مدیریت (مدل‌سازی اطلاعات) تألیف دکتر علی رضائیان (انتشارات دانشگاه پیام نور) از جمله منابع مهم درس سیستمهای اطلاعات مدیریت در مقطع کارشناسی رشته های مجموعه مدیریت می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب که مشتمل بر هفت فصل است، بوده و شامل موارد زیر می باشد.

فصل اول: نگاه كلی بر سیستم‌های اطلاعاتی

سیر تحول سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه

درصد نیروی كار در بخش‌های مختلف

پردازش اطلاعات

روزهای بدون رایانه

مدیریت اطلاعات و رایانه

علاقه داشتن به مدیریت اطلاعات

افزایش پیچیدگی فعالیتهای كسب و كار

بهبود توانمندیهای رایانه

دانش مدیریت

سواد استفاده از رایانه

سواد استفاده از اطلاعات

تكامل سیستمهای مبتنی بر رایانه

تمركز نخستین بر “داده”

تمركز جدید بر اطلاعات

تمركز بر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری

تمركز جاری بر ارتباطات

تمركز بالقوه بر مشاوره

مدلی از سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه

سیستم اطلاعات مدیریت

تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت

مدلی از سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه

ویژگیهای سیستم اطلاعات مدیریت

دامهایی در طراحی سیستم اطلاعات مدیریت

مفروضات زیربنایی

تفاوت پلایش و متراكم سازی

مشكلات فراگرد پالایش

فصل دوم: سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه

راهبرد سلول گرایی

نخستین رایانه سلولی

فراگرد “سلول گرایی” و قواعد آشكار و پنهان آن

اطلاعات آشكار

قواعد آشار طراحی

اطلاعات پنهان

سلول گرایی در خارج از صنعت رایانه

تداوم حیات در محیط پویا

رهبری در عصر معرفت

فصل سوم: عناصر سیستم‌ اطلاعاتی

عناصر سیستم‌ اطلاعاتی

افراد

طراحان سیستم

راهبران سیستم

كاربران سیستم

رویه ها

داده

طبقه بندی اطلاعات

اطلاعات ویژه

طبقات اطلاعات

خواندن میان خطوط

چرخه حیات “داده”

ذخیره سازی یا محو

انتقال

بازیابی

تولید مجدد

ارزیابی

طبقه بندی

تحلیل

حسن استفاده

تركیب

به كارگیری

محو

مقایسه داده و اطلاعات

فرق داده با اطلاعات

مدیریت “داده ها”

انواع داده

انواع نرم افزار

نرم افزار سیستم

نرم افزار كاربردی

نرم افزار بهره وری

خلاصه عناصر تشكیل دهنده سیستم

مدل “چهار مرحله ای” ایجاد سیستم

مدل چرخه حیات سیتم اطلاعاتی

چرخه حیات فراگرد ایجاد سیستم اطلاعاتی

مرحله تعیین خواسته ها

تعریف مرز سیستم

هدفهای سیستم

محدودیتهای ایجاد سیستم

بررسی خواسته ها

خواسته های كاركردی

مرحله ارزیابی

شناسایی گزینه ها

ارزیابی گزینه ها

مرحله تعیین مختصات طراحی

مرحله استقرار

انتقال (قطع و نصب)

فصل چهارم: طراحی ساختار مفهومی اطلاعات

ساختار مفهومی اطلاعات

ملزومات تشریح اطلاعات با استفاده از مدل مفهومی

ساختار های طراحی ساختار اطلاعات (مدلسازی اطلاعات)

موارد ساخته های طراحی ساختاری اطلاعات

موجودیت

تعریف موجودیت

موجودیت مشتری

قواعد ساختن موجودیتها

ویژگی

موجودیت و ویژگی

خصوصیات فنی هر

ویژگی

قواعد ساخت ویژگیها

ویژگیهای استخراج

رابطه

گزارش ثبت سفارش

قواعد نمایش و ترسیم روابط

نشانگر

قواعد ساختن نشانگر

نقش

قواعد نمایش (ساختن) نقش

قواعد مدلسازی اطلاعات

ساختن مدل مفهومی اطلاعات

فصل پنجم: طراحی پایگاه داده‌ای

درآمدی بر طراحی پایگاه داده ای (اطلاعاتی)

طراحی پایگاه اطلاعاتی

مروری كلی بر گام‌های طراحی پایگاه اطلاعاتی

“ساخته” های طراحی منطقی پایگاه اطلاعاتی

عناصر اطلاعات (داده)

ساخته‌های مدل منطقی اطلاعات

تلفیق

نسخه‌برداری

كلید

رابطه

ساختار منطقی اطلاعات پایگاه اطلاعاتی شركت عدالت‌گستر

نشان دادن رابطه با استفاده از كلید خارجی

نمایش رابطه با استفاده از “سابقه” جداگانه

نمایش رابطه با استفاده از نشان دهنده

ساخته های طراحی فیزیكی پایگاه اطلاعاتی

ساخته های سه گانه “ساختار فیزیكی داده” یا “مدل فیزیكی اطلاعات”

سابقه فیزیكی

سیستمهای مدیریت پایگاه اطلاعاتی

قواعد ساختارهای منطقی و فیزیكی داده

سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی سلسله مراتبی

سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی شبكه ای

سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی رابطه ای

فصل ششم: طراحی برنامه نظام یافته

مقدمه طراحی برنامه

فرهنگ “داده ها”

فنون طراحی برنامه نظام یافته

نمودار ساخت

سه علامت در نمودار ساخت

سلول

علایم نمودار ساخت

ساده سازی در طراحی برنامه

اتصال سلولها

جریان اطلاعات

مكملها

زبان تعریف برنامه

تركیب زبان تعریف برنامه

روش تهیه نمودار ساخت

تجزیه و تحلیل داد وستد

نحوه افزودن پایگاه اطلاعاتی و مختصات تعامل به نمودار ساخت

مشخص كردن سلولها با استفاده از “زبان تعریف برنامه”

فصل هفتم: پالایش مختصات برنامه

زوجی بودن

خلاصه رهنمودهایی برای به رمز درآوردن و آزمون برنامه

زوجی اطلاعاتی

ساختار اطلاعاتی

زوجی مهر شده

زوجی كنترلی

زوجی معمولی

زوجی محتوایی

انسجام

انسجام كاركردی

انسجام ترتیبی

انسجام ارتباطاتی

انسجام رویه ای

انسجام موقتی

انسجام منطقی

انسجام تصادفی

ابتكارات مفید طراحی

اندازه سلول

بسط

مختصات پایگاه اطلاعاتی افزوده شده به مختصات برنامه

به رمز در آوردن و آزمایش

برنامه های طراحی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی رعایت گردیده و قالب آن نیز به راحتی قابل تغیر می باشد.