پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردی مرتع كشور

مشخصات فایل: عنوان: قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 59 اسلاید فهرست مطالب: كلیات نحوه تدوین برنامه نگاه برنامه چهارم به منابع طبیعی ( مرتع) تنگناها و محدودیتپاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردی مرتع كشور|40261201|k-status|پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردی مرتع كشور ,برنامه راهبردی مرتع كشور,آشنایی با برنامه راهبردی مرتع كشور ,تنگناها و محدودیتهای مطرح شده در برنامه چهارم,وضع موجود مراتع کشوراز منظرهای مختلف,سطح و طبقه بندی مراتع,مراتع واگذار شده به مرتعداران,تعداد دام دامهای وابسته به مرتع و ظرفیت مراتع,جایگاه مراتع در تحقق اهداف توسعه كشور
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردی مرتع كشوررا مشاهده می نمایید .

مشخصات فایل:

عنوان:

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 59 اسلاید

فهرست مطالب:

كلیات

نحوه تدوین برنامه

نگاه برنامه چهارم به منابع طبیعی ( مرتع)

تنگناها و محدودیتهای مطرح شده در برنامه چهارم

وضع موجود مراتع کشوراز منظرهای مختلف

قلمرو وظایف و مسؤلیتهای قانونی دولت در زمینه مدیریت و بهره برداری مراتع

سطح و طبقه بندی مراتع

جمعیت وابسته به مرتع تعداد خانوار و تعداد دام وابسته به مرتع

مراتع واگذار شده به مرتعداران

تعداد دام دامهای وابسته به مرتع و ظرفیت مراتع

جایگاه مراتع در تحقق اهداف توسعه كشور

پتانسیل های طبیعی(فرصتها)

پتانسیل های حاصل از سرمایه گذاریهای انجام شده

چالش و مانع اساسی پیش روی مراتع ایران(تهدیدها)

سایر چالشها و موانع

چالشهای درونی

اهداف راهبردها و راهكارها

مدیریت بهره برداری متناسب با توان اکولوژیکی مراتع

ساماندهی نظام بهره برداری

افزایش تولید علوفه مراتع

تكمیل اطلاعات پایه مرتعداری و پشتیبانی طرحهای تحقیقاتی كابردی

توسعه مشارکت تشکلهای بهره برداران با تاکید بر نقش مرتعداران

نتایج قابل انتظاربرنامه های اجرایی

نتایج قابل انتظاربرنامه های اجرایی

اهداف راهبردها و راهكارها ی تحقیقاتی

معرفی روشهای افزایش تولید علوفه در هریك از مناطق آب و هوایی

معرفی روشهای متعادل كردن ظرفیت مراتع با تعداد دام

معرفی روشهای افزایش سهم مشاركت مرتعداران

معرفی روشهای افزایش دانش مرتعداران

معرفی الگوی مناسب مدیریت مراتع در شرایط خشكسالی

معرفی تنگناهای مدیریت مراتع كشور

تدوین روشهای اندازه گیری و ارزیابی در اكوسیستم های مرتعی

متناسب كردن سازمان اجرای تحقیق به منظور افزاش بهره وری و تسریع در تحقق اهداف

الزامات منابع و امکانات مورد نیاز برنامه های تحقیقاتی

نتایج مورد انتظاربرنامه تحقیقات از طرحهای تحقیقاتی كه در مقاطع 5 ساله اجرا خواهند شد

فهرست منابع

توضیحات تکمیلی:

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " آشنایی با برنامه راهبردی مرتع كشور " می باشد که در حجم 59 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.