دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی و فروش در شرایط بحران

مفهوم بحران مفهوم بحران می تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان با محیط یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد که سازمان مجبور است به صورت مستمر از آدانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی و فروش در شرایط بحران|40261218|k-status|استراتژی,استراتژی های بازاریابی و فروش,بحران,چهار استراتژی بازاریابی برای غلبه بر بحران
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی و فروش در شرایط بحرانرا مشاهده می نمایید .

مفهوم بحران

مفهوم بحران می تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان با محیط یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد که سازمان مجبور است به صورت مستمر از آن آگاهی داشته باشد. یک بحران سازمانی صرفا فاجعه ای نظیر رکود اقتصادی، سقوط یک هواپیما نیست که باعث خسارات شدید محیطی می شوند، بلکه می تواند دارای شکل هایی متنوع نظیر: بد نام شدن محصول، مخدوش شدن خدمات پشتیبانی، تحریم محصولات، اعتصاب، رشوه خواری، بلایای طبیعی در زمینه انهدام محصول، خرابی سیستم اطلاعات شرکت باشد.

براساس نظرات پیترسون و کلایر، مدیریت بحران تلاش نظام یافته توسط اعضای سازمان همراه با ذی نفعان خارج از سازمان، در جهت پیشگیری از بروز بحران ها و یا مدیریت اثر بخش بحران در زمان وقوع است.

طبقه بندی بحران از دیدگاه پارسونز

1- بحران های فوری: این بحران های هیچ گونه علامت هشدار دهنده قبلی ندارند و سازمان نیز قادر به تحقیق و نیز برنامه ریزی برای دفع آنها نیستند.

2- بحران های تدریجی: این بحران ها به آهستگی ایجاد می شوند و می توان آنها را متوقف کرده و یا از طریق اقدامات سازمانی محدود ساخت.

3- بحران های ادامه دار: این بحران ها هفته ها، ماه ها، و یا حتی سال ها به طول می انجامند. استراتژی های مواجه شدن با این بحران ها در موقعیت های متفاوت، به فشار های زمانی، گستردگی کنترل و میزان عظیم بودن این وقایع بستگی دارد.

اقدامات مهم

بازنگری وتغییر زنجیره ارزشطرز فکر نوآورانه وخلاقآموزشهای تازه ومناسببازاندیشی زیرساخت هاپیشگیری های لازماستراتژیهای بازاریابی:

استراتژی های بازار

خارج شدن از بازارهای ضعیف وغیرمفیدمتمرکز شدن در بازارهائی که شناسه (برند) شرکت قوی است.خرید رقبای ضعیف وشراکت وهمکاری با دیگرانتوجه به بازارجوانان یا بازارهای فعالگرایش به بعضی از بازارهای خارجیتوجه به بازارهای دست دومحضور در بازارهای فعال ونوظهور و خارجیو........فایل پاورپوینت 54 اسلاید