دانلود پاورپوینت دیتاسنتر

تعاریفالزامات قانونی مراکز دادهسیستم عامل مناسب برای مراکز دادهاقدامات لازم جهت ایجاد Data Centerابزارهای کلیدی دریک Data Centerخدمات Collocationحفاظتاستاندارد دانلود پاورپوینت دیتاسنتر|40261219|k-status|دیتا سنتر,الزامات قانونی مراکز داده,سیستم عامل مناسب برای مراکز داده,استاندارد BS7799
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت دیتاسنتررا مشاهده می نمایید .تعاریفالزامات قانونی مراکز دادهسیستم عامل مناسب برای مراکز دادهاقدامات لازم جهت ایجاد Data Centerابزارهای کلیدی دریک Data Centerخدمات Collocationحفاظتاستاندارد BS7799نقش مرکز داده در توسعه فناوری ارتباطات واطلاعاتراهاندازىData Centerدر ایران

سه نگاه و برداشت از عبارت مركز داده

تعریف مربوط به دهه 60 میلادى و مقارن با پیدایش كامپیوترهاى بزرگتعریف مربوط به دهه 80 میلادى و مقارن با پیدایش كامپیوترهاى كوچكتعریف مربوط به دهه 90 میلادى همراه با توسعه شبكه ها

مركز داده چیست ؟

مركز داده یك انباره مركزى براى ذخیره سازى،مدیریت،توزیع داده ها و اطلاعات طبقه بندى شده حول دانش یا وابسته به یك تجارت خاص بكار مى رود .

الزامات و بایدها در Data Center

همكارى و تعاملكاهش هزینه هاتضمین كیفیتامنیت الكترونیكىداشتن نسخه پشتیباننیروى كار حرفه اىامنیت فیزیكى بالامقابله با افزونگى و تكرار اطلاعاتارائه بالاترین سرعتپردازش در یك مكانارائه بالاترین سرعت انتقال اطلاعات

مركز داده به عنوان انباره داده
(Data Warehouse)

یك انباره داده جمع آورى و مركزیت دادن به داده ها را چه از یك منبع و چندین منبع در یك مكان واحد برعهده دارد كه تحلیل و بررسى آنها براى یك كمپانى ساده تر شده و شرایط مناسب براى تصمیم گیرى هوشمند براى تجارت بزرﮒ را فراهم مى كند .

فایل پاورپوینت 79 اسلاید