دانلود پاورپوینت فرودگاه امام خمینی تهران

فرودگاه بینالمللی امام خمینی در ۳۰ کیلومتری جنوب تهران میان بزرگراه تهران-قم و بزرگراه تهران-ساوه و در یک سایت ۱۴ هزار هکتاری قرار گرفتهاست. این فرودگاه بعنوان دانلود پاورپوینت فرودگاه امام خمینی تهران|40273343|k-status|فرودگاه تهران ,فرودگاه بین المللی امام خمینی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت فرودگاه امام خمینی تهرانرا مشاهده می نمایید .

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در ۳۰ کیلومتری جنوب تهران میان بزرگراه تهران-قم و بزرگراه تهران-ساوه و در یک سایت ۱۴ هزار هکتاری قرار گرفته‌است. این فرودگاه بعنوان جایگزین فرودگاه بین‌المللی مهر آباد طراحی گردید که اکنون در داخل بافت شهر تهران قرار گرفته است.

پیشنهاد ساخت این فرودگاه به سال ۱۳۴۶ و پیشنهاد سازمان ایکائو جهت ساخت فرودگاهی مجهز برای استفاده از توان ترانزیتی ایران بین اروپا و آسیا باز می‌گردد. این طرح در ۱۳۵۱ و با نام «فرودگاه آریامهر» به تصویب دولت ایران رسید.

فایلپاورپوینت 11 اسلاید