دانلود پاورپوینت آشنایی با روش پژوهش داده بنیاد (گراند تئوری)

فهرست مطالب مقدمه تاریخچه معرفی روش پژوهش گرند تئوری ماهیت گرند تئوری مقولات مهم در نظریه مبنایی اهداف تئوری زمینه ای ویژگیهای تئوری زمینه ای عناصر گرند تئوری کدانلود پاورپوینت آشنایی با روش پژوهش داده بنیاد (گراند تئوری)|40278717|k-status|روش تحقیق و پژوهش,روش پژوهش داده بنیاد,گراند تئوری,تئوری زمینه ای,بارنی جی گلیزر و آنسلم ال اشتراوس,اهداف تئوری زمینه ای,ویژگیهای تئوری زمینه ای
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت آشنایی با روش پژوهش داده بنیاد (گراند تئوری)را مشاهده می نمایید .

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه

معرفی روش پژوهش گرند تئوری

ماهیت گرند تئوری

مقولات مهم در نظریه مبنایی

اهداف تئوری زمینه ای

ویژگیهای تئوری زمینه ای

عناصر گرند تئوری

کدگذاری داده ها

انتقادات وارده به روش گرند تئوری

منابع

مقدمه

در دهه های گذشته،تاکید بر روش شناسی کیفی،جایگزین برتری برای روش شناسیکمی شده است،در واقع پژوهشی را کیفی گویند که یافته های آن با شیوه هایی غیر ازروش های صرفا آماری یا هرگونه کمی کردن محض بدست آید.

هدف از تحلیل کیفی،درک معنا و ماهیت رابطه ی بین متغیرهاست.

روش های کیفی وسیله ای برای ارزیابی حقایق سنجش ناپذیر درباره ی افراد تحت مطالعهپژوهشگران است.

یکی از مهم ترین پژوهش های کیفی،نظریه پردازی داده بنیاد است که به پژوهشگرانامکان میدهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود،خود به تدوین تئوری اقدام کنند.

تاریخچه

این روش توسط دو جامعه شناس به نام های بارنی جی گلیزر و آنسلم ال اشتراوس درسال ۱۹۶۷ هنگام مطالعه بر روی بیماران در حال مرگ و در پاسخ به مشکل موجوددر رشته ی جامعه شناسی مطرح گردید.

این دو دانشمند بعدها دچار اختلافات نظری شدند،که در نتیجه ی این اختلاف،گراندتئوری کلاسیک یا گلیزری(بدون ساختار) و گراند تئوری منسوب به اشتراوس وکوربین (ساختمند) مطرح شد که در سال ۱۹۹۰ کتاب (روش پژوهش کیفی) را چاپنمودند.

افرادی همچون جان دیویی نیز تاثیر زیادی بر این نظریه داشته اند تا طرح گراند تئوریشکل بگیرد.

فایل پاورپوینت ۲۰ اسلاید