دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان و دستورالعمل های آن

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان ودستورالعمل های آن تعداد اسلاید : 81 فایل قابلیت ویرایش دارد آماده چاپ تجو دارد فرمت فاو ارائه دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان و دستورالعمل های آن|40279982|k-status|دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان دستورالعمل های آن,کارگاه آموزش کارکنان ودستورالعمل ها,فایل پاورپوینت کارگاه آموزش کارکنان ودستورالعمل ها,فایل کارگاه آموزش کارکنان و دستورالعمل ها
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان و دستورالعمل های آنرا مشاهده می نمایید .

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان ودستورالعمل های آن
تعداد اسلاید : 81
فایل قابلیت ویرایش دارد
آماده چاپ تجو دارد
فرمت فاو ارائه درسی می باشد
قابلیت جسیل : ppt800
بخشی از فایل :
اسلاید 1 :
الزامات آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی
ماده 58 قانون خدمات کشوری
سازمان موظف است به منظور ارتقا سطح کارآیی واثربخشی دستگاه های اجرایی ، نظام آموزش کارمندان دستگاهها را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت ونگرش کارمندان با شغل مورد نظر ، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تامین نماید به نحوی که رابطه ای بین ارتقاءکارمندان ومدیران وآموزش برقرار گردد واز حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردارگردند.
اسلاید 2 :
الزامات آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی
ماده 59 قانون خدمات کشوری
دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ونظام آموزش کارمندان دولت ، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
ماده 62 قانون خدمات کشوری
کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازی وافزایش مهارتها وتواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه های اجرایی شیوه ها والگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه وابلاغ می شود به مورد اجراء خواهند گذارد.