عشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، وحدت، ایمان از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره)

عشق و محبت به همسر,عشق و محبت قلبی,عشق به امام خمینی عشق به همه خوبیهاست از کیست,تعریف محبت در عرفان,محبت چیست,مفهوم محبت در اخلاق اسلامی,متن عشق خدا به انسان,عشق خدا به انسان در قرآن,محبت با خدا,تجلی محبت الهی در نمایانگر است,حدیث در مورد محبت خدا به انسان,تجلی محبت الهی در چیست گاما,انسانهای با محبت,تجلی محبت الهی در چه چیزی نمایانگر است دینی هشتم,قویترین طلسم محبت از راه دور نی نی سایت,ختم سوره توحید برای تسخیر قلب,نماز 1001 قل هو الله,قل هو الله احد بحرمه جبرئیل,طلسم محبت با سوره حمد,طلسم سوره توحید,ختم برای جلب محبت,یا دردائیل اجیبونی,عشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، وحدت، ایمان از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره) نظام خلقت در فلسفه افرینش جایگاه خاص ومعتبری دارد لذا اعشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، وحدت، ایمان از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره)|42031042|k-status|عشق و محبت از دیدگاه ملاصدرا,عشق و محبت از دیدگاه امام خمینی,ارتباط عشق و محبت با فطرت,ارتباط عشق و محبت با خلقت,ارتباط عشق و محبت با توحید,ارتباط عشق و محبت با وحدت,ارتباط عشق و محبت با ایمان
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد عشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، وحدت، ایمان از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره)را مشاهده می نمایید .عشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، وحدت، ایمان از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره)

نظام خلقت در فلسفه افرینش جایگاه خاص ومعتبری دارد لذا از جنبه معرفت شناسی در الاهیات ، مقوله محبت بر طبق مبانی اصیل خلقت ،ارزش وجایگاهی ویژه را می طلبد از طرفی بر این باوریم که محبت واقعی یا عشق افلا طونی (عشق الاهی )حقتعالی است


مشخصات فایل
تعداد صفحات358
حجم0/484 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی عشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، وحدت، ایمان از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره)

چکیده :

نظام خلقت در فلسفه افرینش جایگاه خاص ومعتبری دارد لذا از جنبه معرفت شناسی در الاهیات ، مقوله محبت بر طبق مبانی اصیل خلقت ،ارزش وجایگاهی ویژه را می طلبد .از طرفی بر این باوریم که محبت واقعی یا عشق افلا طونی (عشق الاهی )حقتعالی است و از انجا که عشق مساوق با وجود اغست ، وجود هم امری مشکک است لذا عشق هم به تبع وجود امری اصیل ومشکک می باشد . محبت امری درونی و تعریف نشدنی است ،اما از طریق اوصاف وصفات واحوالات محب است که به اوصا ف عشق اگاه می شویم .تعریف عشق تعریفی شرح السمی و بدون حد ورسم است وحقیت کنه ان را احدی در نیافته وهر کسی به فرا خور ظرفیت وجودی ادراک خود ، از ان بر طبق احوالات وجودی خویش ، مطابق زبان و حال و قال خود تعریفی ارائه می دهد .و اینگونه قداست ان در خور و ارزش گذاری است .

از دیدگاه عرفان ،عشق از مواهب الاهی ودا ده های خداوندی است ، نه از دستاوردهای بشری ، یعنی اگر چه مقدمات دست یابی به عشق می تواند تحصیلی باشد اما خود فرایند عشق است که انسان از تمامی قید و بندهای کاهنده هستی ازاد شده است . لذا با فضیلت ترین بنائی که در عالم وجود بنا شده ،بنا ی محبت است. در این رساله فرضیه های چون ارتباط ورابطه مقولاتی چون فطرت، خلقت، وحدت، توحید ،ایمان با مقوله بیان شود . بدین صورت که دردیدگاه عرفان و فلسفه رابطه وارتباط تنگا تنگی بین مقولات با مقوله عشق و محبت یافت می شود .

به گونه که در قوس نزول مراتب خلقت و جهان افرینش با فطرتی عاشقانه توام با حب ذاتی حق افریده شده است در عا لم ملک انسان با عبادت و ستایش عالمانه وعاشقانه خداوند جمال حق را مشاهده کرده و به گونه ای عارفانه با توحیدی عاشقانه اتحاد با او را شهود کرده است .و در این راستا چون انسان با اطاعت از خداوند و فرامین او سر می نهد خدا را با یقین باور می کند و ایمان عاشقانه در قلبش حا صل می شود و از طریق حرکت جوهری نفس خود به سوی کمال حقیقی گامی جمیل وعاشقانه بر می دارد. رساله حدودا دو سال به طول انجامید علی رغم تمام مشکلات ومحدودیتهای مکانی، کمبود وعدم دسترسی به منابع، گسستگی موضوع ومطالب در فلسفه ملاصدرا و امام و وجود داشته و در اخر رساله به صورت تحقیق مطالعه ای و فیش برداری انجام شد .

کلمات کلیدی:

عشق و محبت فطرت و خلقت توحید،وحدت و ایمان ملاصدرا و امام خمینی (ره)

مقدمه:

نظام خلقت در فلسفه آفرینش جایگاه خاص و معتبری دارد لذا از جهت جنبه معرفت شناسی در الهیات مقوله محبت بر طبق مبانی اصیل خلقت خالق، ارزش و جایگاهی ویژه می طلبد. می دانیم محبت واقعی یا (عشق الهی) منحصر به فرد حق تعالی است و از آنجا که عشق مساوق با وجود است عشق هم به تبع وجود، اصیل و مشکک می باشد.محبت امری درونی و تعریف نشدنی است ، اما از طریق اوصاف و صفات و احوالاتِ محب است که به اوصاف حب (عشق) پی می بریم.تعریفی شرح الاسمی است زیرا ، حد و رسم، ندارد و حقیقت، کنه آن را احدی درنیافته بلکه زبان حال و قال دیگران است و قداست آن در خور ستایش و ارج نهادن است.

فهرست مطالب

1- مقدمه 1

2- چکیده فارسی 2

3- چکیده انگلیسی 4

4- تقدیر و قدردانی 6

فصل اول، بخش اول

5- شرح زندگانی صدرالمتالهین محمد بن ابراهیم شیرازی 7 6- شرح زندگانی امام خمینی (ره) 17

7- اساس و ریشه واژه عشق و نظریات مختلف در رابطه با آن 22

8- تعابیر نظریات مختلف در رابطه با ماهیت مفهوم و لغت عشق 25

بخش دوم

9- پیشینه و سیر تاریخی مسأله عشق و محبت 27 10- تأثیر فلسفه نو افلاطونی و مسأله عشق و محبت بر فیلسوفان مسلمان 32

11- جایگاه عشق در عرفان 35

12- خداوند فاعل بالعشق 39

13- نظریه وحدت وجود ارتباط آن با مقولة عشق و محبت 43

14- نظریه وحدت وجود عشق و محبت وحدت وجود 43

بخش سوم

15- انواع و درجات محبت و عشق 54

16- عشق مجازی و معشوق مجازی 66

17- ترکیبات و تقسیمات گوناگون عشق و محبت 69

18- انواع عشق 72

19- آثار عمومی عشق 77

فصل دوم

20- بخش اول 89

21- مقوله راز آفرینش و خلقت و ارتباط آن با محبت از دیدگاه ملاصدرا 90

22- تقسیم عشق بر مبنای مراتب موجودات به طور کلی 95

23- تقسیم عشق بر مبنای مرتبه‌ای از موجودات 95

24- نگاه صدرا به دیدگاه بوعلی در عشق و شوق هیولا به صورت 98

25- عشق نباتی 98

26- حیوانی 99

27- انسانی 100

بخش دوم

28- مقوله فطرت 102

29- ویژگیهای فطرت 106

30- فطرت به معنای عام و خاص 107

31- شناخت امور فطری 112

32- فطریات چیست؟ 115

بخش سوم

33- وحدانیت حق تعالی 123

34- وحدت شهود و ارتباط با آن با مسأله محبت 124

35- مقوله وحدت 127

36- اقسام وحدت 128

37- وحدت عددی 130

38- سخنی از نهج‌البلاغه در نفی وحدت عددی 130

فصل سوم

بخش اول

39- مقوله خلقت در فلسفه ملاصدرا 133

40- مقوله فطرت 152

بخش دوم

41- ایمان و رابطه محبت و دین 260

42- مرزهای ایمان و توحید در تفسیر سوره‌های قرآنی 260

43- مترتب و مقدم بودن اسلام بر ایمان

44- رابطه دین و محبت

45- تکامل انسان و مقصد نهایی 265

46- ارتباط ایمان و کمال نهایی 266

بخش سوم

47- مقوله وحدت وجود و مسأله عشق و محبت در مکتب ملاصدرا 268

48- نظریه وحدت وجود و عشق‌های مجازی 271

49- علم و دانش از منظر عارف 175

50- مقابله عقل و عشق 178

فصل چهارم

بخش اول

51- دیدگاه حضرت امام در تعریف محبت و بیان ویژگیهای عشق و محبت 286

52- جایگاه عشق و محبت

53- تفاوت‌های حب حقیقی و حب مجای 292

54- عوامل محبت

55- موانع محبت

بخش دوم

56- اقسام محبت

57- اقسام محبت در مشرب عرفانی 399

58- مراتب محبت در هستی شناسی امام 304

بخش سوم

59 عشق در دیوان امام

60- تعریف محی‌الدین بن عربی (محب روحانی) 325

61- ویژگی محب 232

62- ویژگی‌های محب از دیدگاه حضرت امام

فصل پنجم

63- بخش اول نتیجه گیری 346

64- فهرست منابع فارسی

65- فهرست منابع عربی


"