پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ با نمره گذاری،خرده مقیاس ها، روایی و پایایی

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ با نمره گذاری،خرده مقیاس ها، روایی و پایایی دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (پربارسازي و تقويت رابطه، ارتباط و خشنودي) با نمره پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ با نمره گذاری،خرده مقیاس ها، روایی و پایایی|42082282|k-status|پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ,ابعاد رضایت زناشویی انریچ,پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ,پرسشنامه رضایت زناشویی enrich 115 ماده ای,پرسشنامه رضایت زناشویی enrich,پرسشنامه رضایتمندی زناشویی enrich,دانلود پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ,نمره گذاری آزمون رضایت زناشویی انریچ
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ با نمره گذاری،خرده مقیاس ها، روایی و پایاییرا مشاهده می نمایید .پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ با نمره گذاری،خرده مقیاس ها، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (پربارسازي و تقويت رابطه، ارتباط و خشنودي) با نمره گذاری،خرده مقیاس ها، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات12
حجم17/619 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه رضايت مندي زناشويي انريچ (پربارسازي و تقويت رابطه، ارتباط و خشنودي):

پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ يك ابزار 115 سوالي است كه براي ارزيابي زمينه هاي بالقوه مشكل زا يا شناسايي زمينه هاي قوت و پرباري رابطه زناشويي به كار مي رود. در چنين از اين پرسشنامه جهت تشخيص زوج هايي استفاده مي شود كه نياز به مشاوره و تقويت رابطه خود دارند. به علاوه اين آزمون به عنوان يك ابزار معتبر در تحقيقات متعددي براي بررسي رضايت زناشويي مورد استفاده قرار گرفته است. فرم كامل اين پرسشنامه از 14 خرده، مقياس تشكيل شده است كه مقياس اول 5 سوال و ساير مقياس‎ها هر كدام 10 سوال دارد، براي هريك از سوال هاي پرسشنامه پنج گزينه با نمره گذاري از 0 تا 4 (مقياس ليكرت) منظور شده است كه نمره بالاتر نشانه رضايت بيشتر است.


خرده مقیاس های پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

12 حيطه مورد سنجش پرسشنامه انريچ كه در اين پژوهش به كار برده شده است عبارت از: تحريف آرماني ، رضايت زناشويي، رضايتمندي شخصي، ارتباطات زناشويي، حل تعارض، مديريت مالي، اوقات فراغت، روابط جنسي، فرزندان، خانواده و دوستان، مساوات طلبي، جهت گيري مذهبي(ثنايي، 1379).

نمره گذاری پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115سوالی

روش نمره گذاري پرسش نامه به صورت پنج گزينه اي كه در اصل يك نگرش سنج از نوع ليكرت است در نظر گرفته شده است كه هر گزينه ي آن از 1 تا 5 امتياز داده مي شود.
نمره كمتر از 150 نشانگر نارضايتي شديد همسران از روابط زناشويي است.
نمره بين 151 تا250 نشانگر عدم رضايت همسران از روابط زناشويي است.
نمره بين 251 تا 350 نشانگر رضايت نسبي و متوسط همسران از روابط زناشويي است.
نمره بين 351 تا 450 نشانگر رضايت زياد همسران از روابط زناشويي است.
نمره هاي بالاتر از 451 نشانگر رضايت فوق العاده همسران از روابط زناشويي است.

در صورتيكه تمامي زوجين داراي فرزند نباشند سوالات 76 تا 85 كه مربوط به فرزندان و فرزندپروري است از پرسشنامه حذف و جزء نمرات محسوب نمي شود در اين پرسش نامه پاسخ ها به صورت طيف(ليكرتي) بوده اما نمره گذاري يكسان نيست و در تعدادي از سوال ها اين نمره گذاري معكوس مي گردد.

پايايي پرسش نامه رضايتمندي انريچ

ضرايب آلفاي پرسش نامه انريچ در گزارش (اولسون، فورنير و دراكمن، 1989؛ به نقل از بحرينيان و ياوري، 1388) براي خرده مقياس هاي تحريف آرماني، رضايت زناشويي، رضايتمندي شخصي، ارتباطات زناشويي، حل تعارض، مديريت مالي، اوقات فراغت، روابط جنسي، فرزندان، خانواده و دوستان، و مساوات طلبي به ترتيب عبارتند از: 90/0، 81/0، 73/0، 68/0، 75/0، 74/0، 76/0، 48/0، 77/0، 72/0، 71/0.( نوابي نژاد و نادري) ضمن تأييد روايي محتوايي پرسش نامه، از طريق ضريب آلفايي، پايایي 93/0 را براي آن محاسبه كردند(سليمانيان، 1373؛ به نقل از سالاری، 1386).


روايي پرسش نامه رضايتمندي انريچ

ضريب همبستگي پرسش نامه انريچ با مقياس هاي رضايت خانوادگي 41/0 تا 60/0 و با مقياس هاي رضايت از زندگي 32/0 تا 41/0 است. كه نشانه روايي سازه آن مي باشد. كليه خرده مقياس هاي اين پرسش نامه زوج هاي راضي و ناراضي را متمايز مي كنند و اين نشان مي دهد كه تست از روايي ملاكي خوبي برخوردار است(ثنايي، 1379). در ايران از فرم كوتاه 47 سوالي آن نيز استفاده مي شود. اعتبار فرم كوتاه به روش باز آزمايي به فاصله يك هفته 94/0 (مهدويان، 1376؛ به نقل از آشتياني و همكاران، 1385) و روايي آن با ضريب آلفاي كرونباخ 95/0 گزارش شده است(سليمانيان و نوابي نژاد، 1373؛ به نقل از سالاری، 1386).


"