مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تصمیم گیری 49 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تصمیم گیری 49 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک تصمیم گیری که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تصمیم گیری 49 صفحه|42083529|k-status|فصل دوم پایان نامه سبک تصمیم گیری,مبانی نظری سبک تصمیم گیری,پیشینه تحقیق سبک تصمیم گیری,پیشینه داخلی سبک تصمیم گیری,پیشینه خارجی سبک تصمیم گیری,پیشینه پژوهش سبک تصمیم گیری,پیشینه نظری سبک تصمیم گیری,ادبیات نظری سبک تصمیم گیری,چارچوب نظری سبک تصمیم گیری
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تصمیم گیری 49 صفحهرا مشاهده می نمایید .مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تصمیم گیری 49 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک تصمیم گیری که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات49
حجم130/1016 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تصمیم گیری را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

سبك تصميم گيري به عنوان يكسري عادات يادگرفته شده درتصميم گيري و اسلوب خصوصيتي افراد در دريافت و پاسخ به وظايف تصميم گيري تعريف شده است( هارن ١٩٧٩، دريور ١٩٧٩). بر پايه تحقيقاتي كه توسط محققان متعدد در فرهنگها وسازمان هاي مختلف و دركشورهاي گوناگون صورت گرفته است عوامل موثر بر سبكهاي تصميم گيري شناخته شده است كه در زير به آن ها اشاره مي شود .نتايج يكي از اين تحقيقات توسط یوسف درويش درسال ١٩٩٨ نشان داد كه فرهنگ سازماني، سطح تكنولوژي مورد استفاده،آموزش وسطح مديريتي، از پيشبيني كننده هاي سبك تصميم گيري است.به ويژه فرهنگ سازماني كه به نظر مي رسدتاثير زيادي برسبك تصميم گيري افراد مي گذارد .يافته هاي تحقيقي در كويت نشان داد كه مديراني كه سبك تصميم مشاوره اي ومشاركتي دارند ورویكرد قوي تري دارند( علي وهمكاران، ١٩٩٧). هافستد (1980) و طیب(1980) معتقدند كه پيش زمينه فرهنگي برروي سبك تصميم گيري تاثيرگذار است.

بر اساس تحقيقات رابينز( ٢٠٠٥ )در مورد سبكهاي تصميم، چهار ديدگاه فردي متفاوت در تصميم گيري نشان داده شده است. چارچوب اصلي مدل بر اين شناخت استوار است كه افراد در دو بعد متفاوتند .*بعد اول شيوه تفكر= بعضي از افراد منطقي و عقلايي هستند.آن ها اطلاعات را به صورت به هم پيوسته وجزء به جزءپردازش مي كنند. در مقابل، بعضي از افراد احساسي و خلاق هستند.آن ها موضوعات را به عنوان يك كل درك مي كنند. بعد دوم درجه تحمل ابهام افراد=بعضي افراد نياز بالايي به اطلاعات ساختاري دارند درشيوه هايي كه ابهام را حداقل مي كند. در حالي كه ديگران مي توانند حجم زيادي از مطالب را در زمان مشابه پردازش كنند

فهرست مطالب

تعریف نظری سبک تصمیم گیری تعریف عملیاتی سبک تصمیم گیری فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک تصمیم گیری


بخش اول: سبك تصميم گيري 7
مقدمه : 7
سبك تصميم گيری: 11
تعريف: 11
عوامل موثر بر سبك تصميم گيري: 11
انواع سبك تصميم گيري: 12
-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه کارل جونگ: 12
-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه رو: 12
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه دريور و همکاران: 13
سبك پنجم(سيستماتيك)نيز به وسيله(تاتو، ابرلين، كوترابا، برادبري، ٢٠٠٣ ) 13
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه کرينر: 14
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه اسنهارد: 14
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه محمد باقريان و همکاران: 14
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه دفت: 17
-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه رابينز: 18
نیاز به ساختار 21
اجتماعی/افراد ارزشگرا بودن تکنیکی/شغل 21
مدل تكميلي سبك تصميم گيري( رو و بولگاريدز،1992) 21
توسعه و بسط مدل : 22
سبكهاي تصميم گيري اسكات و بروس 23
پیشینه تحقیق 25
تحقيقات داخل کشور: 26
• تحقیقات خارج از کشور 27
فهرست منابع 29


"