پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سبک های تصمیم گیری

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سبک های تصمیم گیری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک تصمیم گیری که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش دپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سبک های تصمیم گیری|42083530|k-status|فصل دوم پایان نامه سبک تصمیم گیری,مبانی نظری سبک تصمیم گیری,پیشینه تحقیق سبک تصمیم گیری,پیشینه داخلی سبک تصمیم گیری,پیشینه خارجی سبک تصمیم گیری,پیشینه پژوهش سبک تصمیم گیری,پیشینه نظری سبک تصمیم گیری,ادبیات نظری سبک تصمیم گیری,چارچوب نظری سبک تصمیم گیری
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سبک های تصمیم گیریرا مشاهده می نمایید .پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سبک های تصمیم گیری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک تصمیم گیری که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات48
حجم131/2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سبک تصمیم گیری عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.

افراد در شيوه تصميم گيريشان ثبات دارند.آن ها يك سبك تصميم گيري اصلي دارند هرچند كه ممكن است منحصرًا از آن استفاده نكنند(دريور وهمكاران، ١٩٩٠). اسنهاردبيان داشت كه تفاوت هاي سبكهاي تصميم گيري مربوط به نسبت اطلاعات مورد استفاده و جايگزين ها و تركيب داده هاي چندگانه است . يكي از خصوصيات جالب تئوري اسنهارد تصوريست كه مخالف تئوري تصميم سنتي است.وقتي تصميم گيرندگان از اطلاعات زيادي استفاده مي كنند، به انتخابهاي زيادي توجه مي كنند وتلاش مي كنند تا داده هارا تركيب كنند وسرعت تصميم لزوماً كم نيست. وقتي شخصي دريك حوزه آگاهي و دانش دارد، حتي وقتي منابع ورودي چندگانه مورد توجه قرار مي گيرد، مي تواند تصميمات سريعي اتخاذ كند (تاتوم و همكاران ، ٢٠٠٣).


محمد باقريان و همكاران ( ١٣٨٠ ) سبکهاي تصميم گيري را به ده سبک تقسيم ميكنند :
١) عقلايي :
در اين سبک فرد با در اختيار داشتن تمامي اطلاعات لازم و تجزيه و تحليل تمامي گزينه ها وپي آمدهاي هر يك، يك راه راكه بهترين است برمي گزيندكه داراي هشت مرحله است و به دو بخش شناسايي مسئله و حل آن تقسيم ميشود .

٢) عقلايي محدود :
عقلانيت انسان محدود است واين محدوديت ناشي از ذهن آدمي است كه نمي تواندتمامي راه حل هاي ممكن براي حل يك مسئله را بشناسد و مطلوبيت و عواقب ناشي از انتخاب هر يك از راه حل ها را به طور كامل و به درستي پيشبيني كند.بنابراين نمي توان تصميمي گرفت كه در هر زمان و مكان بهترين تصميم به شمار بيايد .


٣) علمي تصميم گيري :
اين سبک شبيه روش عقلايي است كه در آن از آمار و رياضي و شبيه سازي و كامپيوتر استفاده مي كنند و در جايي كاربرد دارد كه مسائل قابل تجزيه و تحليل بوده و متغيرها را نيز بتوان مورد شناسايي قرار داد.

4) كارنگي :
سبک كارنگي به وسيله ريچارد سيرت، جيمز مارچ و هربرت سايمون ارائه شد.آنان نشان دادندكه در تصميماتي كه در سازمان گرفته مي شوندتعدادزيادي مدير دخالت دارند وتصميم نهايي مبتني بر نوعي ائتلاف است كه بين مديران به وجود مي آيد.اين ائتلاف عبارت است از همكاري تعدادي از مديران كه درباره هدفهاي سازمان و اولويتها توافق نظر دارندكه اين توافق نظر شرط كيفيت آن تصميم به شمار نمي آيد .


5)تصمیم گيري مرحله اي :
تصميمات مهمي كه در سازمات هاي بزرگ گرفته مي شود به صورت يك سلسله تصميمات كوچك بوده و در مجموع به صورت يك تصميم عمده درمي آيند كه شامل سه مرحله شناسايي ، ارائه راه حل و انتخاب مي باشد

٦) ادغام فرآيند مرحله اي و كارنگي :
هنگامي كه دو بخش فرايند تصميم گيري يعني شناسايي مسئله و حل مسئله بصورت همزمان بسيار نامطمئن باشد، الگوي كارنگي در مرحله شناسايي مسئله و الگوي مرحله اي در بخش حل مسئله چاره ساز خواهند بود و حالتي تركيبي ايجاد مي كنند .
.
.
.

فهرست مطالب

تعریف نظری سبک تصمیم گیری تعریف عملیاتی سبک تصمیم گیری فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک تصمیم گیری


بخش اول: سبك تصميم گيري 7
مقدمه : 7
سبك تصميم گيری: 11
تعريف: 11
عوامل موثر بر سبك تصميم گيري: 11
انواع سبك تصميم گيري: 12
-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه کارل جونگ: 12
-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه رو: 12
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه دريور و همکاران: 13
سبك پنجم(سيستماتيك)نيز به وسيله(تاتو، ابرلين، كوترابا، برادبري، ٢٠٠٣ ) 13
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه کرينر: 14
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه اسنهارد: 14
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه محمد باقريان و همکاران: 14
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه دفت: 17
-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه رابينز: 18
نیاز به ساختار 21
اجتماعی/افراد ارزشگرا بودن تکنیکی/شغل 21
مدل تكميلي سبك تصميم گيري( رو و بولگاريدز،1992) 21
توسعه و بسط مدل : 22
سبكهاي تصميم گيري اسكات و بروس 23
پیشینه تحقیق 25
تحقيقات داخل کشور: 26
• تحقیقات خارج از کشور 27
فهرست منابع 29


"